fix articles 53966, ines carinugan Los Angeles Indymedia : tag : ines carinugan

ines carinugan

Makibaka Tungo sa Ganap na Kalayaan at Panlipunang katubusan ng Kababaihan (tags)

Buong giting na nagpupugay ang Alyansa-Pilipinas (AJLPP) sa lahat ng kababaihang patuloy na nakikibaka para sa pambansang kalayaan, soberenya, karapatan ng kababaihan sa lahat ng dako ng daigdig. Mabuhay kayo! Ginugunita natin at nagpupugay tayo sa magigiting na kababaihang nakibaka para sa kanilang karapatan at ng kanilang uri at mga kababayan. Hindi nila kinaligtaan na ituwid ang mali, makibaka laban sa inhustisya at palayain ang sarili mula sa pyudalismo, pagpapanubalik ng pyudalismo at patriarkalismo na dulot ng sistemang mapang-api.

Pesante-USA Solidarity Statement on LA International Women’s Day March (tags)

Los Angeles—The Philippine Peasant Support Network (Pesante)-USA militantly expresses it solidarity with the International Women’s March led by the MARIPOSA Alliance and Gabriela Network in Los Angeles on Saturday, March 8. The Los Angeles March 8th Against the War march will start on Saturday, AM, March 8 at the corner of Olympic and Broadway and end at Pershing Square in downtown Los Angeles. There will be another march in New York on the same day. We in the Pesante USA also commemorate the first women’s march in the United States was held exactly one hundred years ago. Also on March 8. 1971,we remember, the first women’s march was held for the first time in the in the Philippines. It was led by MAKIBAKA before martial law.

ignored tags synonyms top tags bottom tags