fix articles 53588, rafael baylosis Los Angeles Indymedia : tag : rafael baylosis

rafael baylosis

NDF-GRP Panels Held Preliminary Talks in Norway:Talks to Resume in February (tags)

The ALLIANCE NEWS, the news service of the Alliance-Philippines (AJLPP) based in the United States reported today that the Government of the Republic of the Philippines (GRP) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Panels held preliminary talks last 14-18 January 2011 in Oslo, Norway and agreed to resume formal peace talks. Formal talks could not be held for six years during the regime of Gloria Macapagal-Arroyo because of the latter’s conspiracy with the US to put the Communist Party of the Philippines, New People’s Army and the NDFP Chief Political Consultant Jose Maria Sison on the US terrorist list and its refusal to resolve the socio-economic roots of the armed conflict.

IPAGTANGGOL ANG MGA KARAPATANG PANTAO AT MANINDIGAN PARA SA KAPAYAPAAN (tags)

Matinding kinokondena ng Alliance-Philippines (AJLPP) ang mabangis na todo-gyera ng rehimeng US-Arroyo laban sa mga mamayang Pilipino sa halos lahat ng dako ng Pilipinas. Ayon sa mga tala mula sa Pilipinas na sinusubaybayan ng AJLPP, lubos na nakababahala para sa alyansang ito na nakabase sa Estados Unidos at sa mga organisasyong pangkarapatang pantao, simbahan at iba pang grupong internasyunalista sa Amerika, ang lalo pang bumabangis na pagsalakay ng rehimeng US-Arroyo sa masang Pilipino sa pagpasok ng 2007. Muli, nanawagan ang AJLPP sa komunidad Pilipino Amerikano sa Estados Unidos at iba pang nasyunalidad na tumulong sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa kapayapaan at pambansang dignidad. Dapat nilang pagibayuhin ang pagkilos para sa kapayapaan at karapatang pantao. Makakaasang mananatiling kaisa ng mamamayang Pilipino ng AJLPP para sa pagkilos tungo sa kapayapaan, pambansang kalayaan at katubusang panlipunan.

ignored tags synonyms top tags bottom tags