fix articles 477048, ang kahalagahan Los Angeles Indymedia : tag : ang kahalagahan

ang kahalagahan

Ang Kahalagahan ng World Refugees Day Sa Pilipinas (tags)

Kasama ang Pesante sa paggunita ng World Refugees Day , June 20. Nangangamba ito sa pagdami ng internal refugees sa Pilipinas sa pagpapatindi ni GMA ng pasismo laban sa masang Pilipino

ignored tags synonyms top tags bottom tags