fix articles 475213, boy abunda Los Angeles Indymedia : tag : boy abunda

boy abunda

Philippine Left fielding Casiño in Senate race (tags)

MANILA, Philippines—Activists are again embarking on an uphill battle to break into the elite group that makes up the Senate, with or without a formal alliance with the well-entrenched, resource-rich parties that dominate the political landscape.

LABANANG AQUINO-VILLAR, UMIINIT (tags)

Umiinit ang labanan sa pagkapangulo ng Pilpinas. Ito ay ayon sa mga mampulitikang observers ng PESANTE NEWS sa Maynila at sa Los Angeles. Bumaba naman mula ikalawa pwesto tungo sa ikatlo si brother Eddie na sumegunda kay Gibo Teodoro noong nakaraang Disyembre 2009. Ngayon si Noynoy naman ang naguguna sa facebook. Patunay lamang na ang labanan ay umiinit na rin kahit na sa internet.

ignored tags synonyms top tags bottom tags