fix articles 46388, kalikasan Los Angeles Indymedia : tag : kalikasan

kalikasan

PANAGUTIN ANG GOBYERNOng US-Arroyo, ,SULPICIO LINES AT DEL MONTE SA SAKUNANG PAGKALIKASAN (tags)

Los Angeles --Mariing kinokondena ng Pesante-USA Gobyernong US-Arroyo,. Silpicio lines at ang Del Monte Philippines sa paggamit at pagbibiyahe ng mga nakakalasong nakamamatay na produktong pestisidyo na ibibiyahe sa lumubog na barko ng Sulpicio Lines. Hinahagkis ng Pesante ang Sulpicio Lines sa pagbibiyahe ng pestisidyong endosulfan. Nakikiisa kami sa grupong KALIKASAN na naghihinala ayon kay Clemente Bautista, national coordinator ng Kalikasan-PNE, na matagal nang Gawain ito ng dalawang kompanya.

Stop SLAPPing Filipino environmental defenders (tags)

-Green progressive watchdog Kalikasan People's Network for the Environment (Kalikasan PNE) today noted the rise of lawsuits against environmment advocates, warning that this could be a dangerous precedent by large mining firms and landowning families to stifle opposition to their interests. In a press conference held at Quezon City, Kalikasan PNE National Coordinator Clemente Bautista presented three case studies of non-government environmental advocates, including individuals and organizations, facing a variety of SLAPP lawsuits from foreign firms accused of engaging in environmental and anti-people practices in communities where they operate.

ignored tags synonyms top tags bottom tags