fix articles 463397, kamille villar Los Angeles Indymedia : tag : kamille villar

kamille villar

2010 Philippine Election Campaign Heats Up in the US (tags)

Supporters of different presidential candidates stepped up their campaign of support for their respective presidential candidates in the United States as the formal campaign period started in the Philippines on March 7. -- In Southern California, Villar supporters led by the Pimentel group known as TROPANG VILLAR are also held their fundraiser in Duarte, California last Friday, March 5. They were supported by Filipino and American realtors and relatives of Villar in the Los Angeles area. They were heartened by the latest news that Villar is on a statistical tie with Aquino according to latest survey results.

LABANANG AQUINO-VILLAR, UMIINIT (tags)

Umiinit ang labanan sa pagkapangulo ng Pilpinas. Ito ay ayon sa mga mampulitikang observers ng PESANTE NEWS sa Maynila at sa Los Angeles. Bumaba naman mula ikalawa pwesto tungo sa ikatlo si brother Eddie na sumegunda kay Gibo Teodoro noong nakaraang Disyembre 2009. Ngayon si Noynoy naman ang naguguna sa facebook. Patunay lamang na ang labanan ay umiinit na rin kahit na sa internet.

ignored tags synonyms top tags bottom tags