fix articles 44684, police regional office Los Angeles Indymedia : tag : police regional office

police regional office

KAWALAN NG USAPANG PANGKAPAYAPAAN : (tags)

Ayon sa nakalap na balita ng PESANTE BULETIN, dahil sa kawalan ng usapang pangkapayapaan, lalong tumitindi ang labanan sa kanayunan sa pagitan ng AFP at ng NPA. Ayon sa mga balita dumarami ang namamatay sa mga sunud-sunod na ambus at labanan sa pagitan ng NPA at ng mga tropa ng armi sa iba't ibang dako ng bansa. Ayon sa PESANTE Buletin hindi interesado ang kasalukuyang pangulo sa usapang pangkapayapaan at sinusunod nito ang utos ng Amerika na lipulin ang MILF at ang NPA sa pamamagitan ng lakas ng militar at ng diumano'y pang-papaunlad.

NPA GUERILLAS STRIKES IN NEGROS, WESTERN VISAYAS (tags)

About 50 communist rebels, posing as policemen, attacked the construction site of a foreign-funded international airport in Silay City, Negros Occidental, early Sunday, burning down P30-million worth of equipment. The P4.3-billion airport is one of three newly developed airports in three provinces mentioned by the President in her State of the Nation address in July.

ignored tags synonyms top tags bottom tags