fix articles 445675, general luna Los Angeles Indymedia : tag : general luna

general luna

15 Killed in AFP-NPA Clashes in Mindanao (tags)

Armed encounters between NPA bands and the AFP escalated yesterday in Mindanao. AFP sources said soldiers from the Army’s 30th Infantry Battalion, 42nd Military Intelligence Company supported by the Regional Mobile Police Group and the local police were pursuing New People’s Army (NPA) rebels who simultaneously attacked the police stations in Dapa and Gen. Luna towns in Surigao del Sur province on Saturday night.

Militarisasyon sa kanayunan ng Pilipinas lalong tumitindi-AJLPP (tags)

Patuloy ang pamamaslang ng mga berdugo ni Arroyo sa mga lider-masa at tagasuporta ng progresibong kilusan. Nitong Disyembre, isang makamasang konsehal ng bayan ang binaril sa loob ng kanyang upisina sa Masbate. Sa Quezon at Surigao, biktima ng dislokasyon ang libu-libong mamamayan kabilang ang maraming bata dahil sa militarisasyon. Sa Compostela Valley, isang lider-manggagawa ang pinagbantaang papatayin. Samantala, dalawang pinaghihinalaang kadre ng Partido ang dinukot at tinortyur sa Nueva Ecija noong huling linggo ng Nobyembre.

ignored tags synonyms top tags bottom tags