fix articles 444697, general fabian ver Los Angeles Indymedia : tag : general fabian ver

general fabian ver

Ang Sinungaling (tags)

“Ang bulaan o sinungaling ay kapatid ng magnanakaw.” Totoo ang kasabihang ito lalo na kung iisipin ang ginawang aklat ni Senador Juan Ponce-Enrile . ang mahigit sa 700 pahinang “Memoirs” para magbangong puri At ikampanya ang sarili at ang anak nitong tumatakbong senador sa susunod na taong eleksyon. May masidhing pagnanais na gumawa ng sariling kasaysayan, ipinasulat pa ni Enrile sa isang dating aktibista na sa akala niya ay may natitira pang bango, kay Nelson Navarro, dating tagapagsalita ng Movement for A Democratic Philippines (MDP) ang kanyang aklat na diumano ay kanyang sinulat ng mahigit sampung taon. Si Navarro din ang sumulat ng aklat tungkol kay Dr. Nemesio Prudente, dating pangulo ng PUP.

Pesante-USA Decries and Condemns the Arrogance of “Butcher” Palparan (tags)

By declaring that the report of the Melo Commission and the initial findings of United Nations Special Rapporteur Philip Alston on the extrajudicial killings are flawed because both purportedly partook of the “propaganda” of the “enemy of the state,” Palparan showed his criminal mind, contempt for law and his fascist kind thereby exposed himself to the people.

ignored tags synonyms top tags bottom tags