fix articles 442934, marcellana Los Angeles Indymedia : tag : marcellana

marcellana

Pasistang Paglabag sa karapatang pantao, Lumulubha (tags)

Mariing kinokondena ngayon ng Alyansa-Pilipinas (AJLPP) ang patuloy na pasistang pananalanta ng mga berdugo ng rehimeng Arroyo nitong nakaraang dalawang linggo. Pinakatampok sa mga kasong nakalap ng AJLPP-Usa ay ang pagdukot at iligal na pagkulong sa isang progresibong pastor at lider-masa sa Laguna ng PNP o pambansang pulisya ng Pilipinas.

PHILIPPINES: ON ELECTION DAY , GMA CHEATING MACHINE REVS UP (tags)

The US-Arroyo regime cheating and repressive machinery for the May 14 national elections is revved up and is now on full operations.. The AJLPP reiterates it call for the Filipino people to be vigilant and fight with all their might against legalized vote buying, wholesale cheating and brazen violence in this coming May 14 elections. At the rate It Is acting, the US-Arroyo regime Is sure to surpass the much hated Marcos regime its brazenness and fascist terrorist acts. AJLPP also expresses its deepest concern over the escalating violence and the propaganda in “rationalizing” its cheating activities “ in the coming elections. More than 100 armed incidents have been reported since the election season started late February 2007 in the Philippines.

ignored tags synonyms top tags bottom tags