fix articles 43748, military intelligence battalion Los Angeles Indymedia : tag : military intelligence battalion

military intelligence battalion

Tagumpay ng BHB sa Isabela, Ipinagbunyi ng Masang Magsasaka (tags)

Nabalitaan ng Pesante Buletin nitong Hulyo 21 mula sa Isabela na Lubos na ikinalulugod ng masa ng Timog Isabela ang pagkakaparusa o pagkamatay ng sa isang batikang mandarambong at pasistang nagpahirap sa masa ng Isabela sa mahabang panahon.

Did she commit sucide or was she murdered by the U.S. Military? (tags)

Soldier opposed interrogations - Ariz. specialist killed herself in Iraq weeks after objection

Army Disciplines Soldier who opened the Prisoner Abuse scandal (tags)

Sgt. Samuel Provance was notified by the Army that he was an official witness, and on May 14, his company commander ordered him not to talk. Instead, Provance decided he would give interviews to set the record straight.

ignored tags synonyms top tags bottom tags