fix articles 433331, rubro de inversiónstring(19) "rubro de inversión" invalid name