fix articles 426671, san juan bautista Los Angeles Indymedia : tag : san juan bautista

san juan bautista

FERNANDO LUGO, LA IZQUIERDA AMORAL Y EL ESTADO COMO AGENCIA DE EMPLEOS (tags)

FERNANDO LUGO, LA IZQUIERDA AMORAL Y EL ESTADO COMO AGENCIA DE EMPLEOS

FERNANDO LUGO Y LOS MALETINES DE YACYRETA (tags)

Fernando Lugo y los maletines de Yacyretá

Pasistang Paglabag sa karapatang pantao, Lumulubha (tags)

Mariing kinokondena ngayon ng Alyansa-Pilipinas (AJLPP) ang patuloy na pasistang pananalanta ng mga berdugo ng rehimeng Arroyo nitong nakaraang dalawang linggo. Pinakatampok sa mga kasong nakalap ng AJLPP-Usa ay ang pagdukot at iligal na pagkulong sa isang progresibong pastor at lider-masa sa Laguna ng PNP o pambansang pulisya ng Pilipinas.

BOLETIN DE PRENSA. OAXACA (tags)

OCUPACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN OAXACA VIOLA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

ignored tags synonyms top tags bottom tags