fix articles 426289, jonathan ponce Los Angeles Indymedia : tag : jonathan ponce

jonathan ponce

Resolution adopted unanimously by the IPU Governing Council (tags)

Referring to the case of Mr. Crispin Beltran, Mr. Saturniño Ocampo, Mr. Joel Virador, Mr. Teodoro Casiño, Ms. Liza Maza and Mr. Rafael Mariano, who, apart from the latter, are all incumbent members of the House of Representatives of the Philippines, as outlined in the report of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians (CL/182/12(b)-R.1), and to the resolution adopted at its 181st session (October 2007),

Militarisasyon sa kanayunan ng Pilipinas lalong tumitindi-AJLPP (tags)

Patuloy ang pamamaslang ng mga berdugo ni Arroyo sa mga lider-masa at tagasuporta ng progresibong kilusan. Nitong Disyembre, isang makamasang konsehal ng bayan ang binaril sa loob ng kanyang upisina sa Masbate. Sa Quezon at Surigao, biktima ng dislokasyon ang libu-libong mamamayan kabilang ang maraming bata dahil sa militarisasyon. Sa Compostela Valley, isang lider-manggagawa ang pinagbantaang papatayin. Samantala, dalawang pinaghihinalaang kadre ng Partido ang dinukot at tinortyur sa Nueva Ecija noong huling linggo ng Nobyembre.

ignored tags synonyms top tags bottom tags