fix articles 421644, förstring(4) "för" invalid name