fix articles 420459, peace negotiating panel Los Angeles Indymedia : tag : peace negotiating panel

peace negotiating panel

Walang katarungan sa ilalim ng rehimeng Arroyo (tags)

Ipinahayag ng mahigit 2,000 katao ang kanilang damdamin laban sa mga paglabag sa karapatang-tao sa mga plakard at istrimer nila. May mga nagsuot ng mga maskarang may tig-iisang letrang bumubuo ng salitang “hustisya.” Ilang metro bago ang Malacañang ay hinarang sila ng mga pulis na may suportang dalawang trak ng bumbero. Itinuloy ng mga nagmamartsa ang kanilang programa sa Morayta St. sa Sampaloc.

nternational peace conference connects struggles and unites in opposition to imperialist w (tags)

Over 150 participants from ten countries around the world shared and connected their struggles in the second day of a unique and historic international progressive peace conference. Participants of the “Towards a Just and Lasting Peace” conference heard first-hand yesterday the impacts of imperialist war, plunder and exploitation on peoples of the South and North. They also united in the need to support all forms of struggles for national and social liberation against imperialism in order to achieve a genuine, just and lasting peace.

ignored tags synonyms top tags bottom tags