fix articles 416604, pesante buletin Los Angeles Indymedia : tag : pesante buletin

pesante buletin

8th ID INTENSIFIES OPERATIONS DURING LOCAL ELECTIO (tags)

The PESANTE BULETIN based in Los Angeles reported that the Efren Martires Command, New People’s Army-Eastern Visayas, today debunked the 8th Infantry Division’s allegation the NPA is supporting some candidates in the barangay elections, dubbing it an excuse for more military operations.

QUEZON CITY’S NORTH TRIANGLE RESIDENT FIGHTS WB-IMF LANDGRABBING/DEMOLITION (tags)

PESANTE Bulletin based in Los Angeles learned today that more than 8,000 residents of North Triangle , Quezon City ( formerly the capital of the Philippines) fought the demolition teams of the MMDA and the Police to a stand still and stopped the demolition of their homes yesterday. The PESANTE BULETIN said that rocks rained on the northbound lane of Edsa and traffic stood still on the busy thoroughfare for several hours as thousands of residents in Sitio San Roque, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, thwarted a demolition team’s efforts to tear down their shanties Thursday morning.

Tagumpay ng BHB sa Isabela, Ipinagbunyi ng Masang Magsasaka (tags)

Nabalitaan ng Pesante Buletin nitong Hulyo 21 mula sa Isabela na Lubos na ikinalulugod ng masa ng Timog Isabela ang pagkakaparusa o pagkamatay ng sa isang batikang mandarambong at pasistang nagpahirap sa masa ng Isabela sa mahabang panahon.

ignored tags synonyms top tags bottom tags