fix articles 416602, buletin Los Angeles Indymedia : tag : buletin

buletin

8th ID INTENSIFIES OPERATIONS DURING LOCAL ELECTIO (tags)

The PESANTE BULETIN based in Los Angeles reported that the Efren Martires Command, New People’s Army-Eastern Visayas, today debunked the 8th Infantry Division’s allegation the NPA is supporting some candidates in the barangay elections, dubbing it an excuse for more military operations.

Tagumpay ng BHB sa Isabela, Ipinagbunyi ng Masang Magsasaka (tags)

Nabalitaan ng Pesante Buletin nitong Hulyo 21 mula sa Isabela na Lubos na ikinalulugod ng masa ng Timog Isabela ang pagkakaparusa o pagkamatay ng sa isang batikang mandarambong at pasistang nagpahirap sa masa ng Isabela sa mahabang panahon.

ignored tags synonyms top tags bottom tags