fix articles 413904, jose solis Los Angeles Indymedia : tag : jose solis

jose solis

Fbi crimes and cover-up by local authorities (tags)

Fbi deletes this report everywhere I publish it.

Fbi criminal assaults & cover up (tags)

This report documents fbi crimes & cover ups by false * police reports.

Huwag nang buhayin pa ang bangkay - KMU (tags)

" Huwag nang buhayin pa ang bangkay." Ito ang pagsasalarawang sinabi ng militanteng Kilusang Mayo Uno (KMU) sa posisyon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na buhayin ang Anti-Subversion Law bilang bahagi ng anti-insurgency campaign ng gobyerno. Inihayag kahapon ni PGMA ang pagsuporta niya sa plano ni Cong. Jose Solis na ibalik ang Anti-subversion Law na pinawalambisa noong 1992.

ignored tags synonyms top tags bottom tags