fix articles 406650, claudio teehankee jr Los Angeles Indymedia : tag : claudio teehankee jr

claudio teehankee jr

FREE RANDALL ECHANIS! (tags)

he executive clemency granted by Gloria Macapagal-Arroyo to Claudio Teehankee Jr.and other high profile criminals reflects the ills of a justice system under the semicolonial and semifeudal rule of the puppet US-Arroyo regime. We in the Kilusang Dekada 70 asks: how can this government release a man who brutally killed two young people while it continues to detain more than 200 political prisoners on trumped-up charges? Why is it so easy for this government to show mercy to a convicted murderers than to listen to the cries for justice coming from victims of enforced disappearance, torture and unjust imprisonment?

PAHAYAG NG PESANTE-USA SA PLANONG PAGPAPALAYA KAY ROLITO GO (tags)

Saksakan ng kawalang walang budhi at sadyang maiitim ang buto. Kung mailalarawan lamang ng mga salitang ito ang mga kagagawan ng rehimeng Arroyo, marahil sasapat na sabihin kung gaano kasama ang ginagawa ng rehimen sa mga mamamayan nito. Baka parang asin na natunaw na sila kung sila ay may kahihiyan. Sukdulan na ang pagiging walanghiya ang rehimen. Matapos bigyan ng patawad ang mga nagkasalang kriminal tulad nina Manero, Martinez , Claudio Teehanke Jr. na walang awang pumatay ng dalawang kabataan noong 1991. At ngayon naman plano diumano ng rehimeng Arroyo na palayain si Rolito Go.

ignored tags synonyms top tags bottom tags