fix articles 393067, leonardo panaligan command Los Angeles Indymedia : tag : leonardo panaligan command

leonardo panaligan command

KAWALAN NG USAPANG PANGKAPAYAPAAN : (tags)

Ayon sa nakalap na balita ng PESANTE BULETIN, dahil sa kawalan ng usapang pangkapayapaan, lalong tumitindi ang labanan sa kanayunan sa pagitan ng AFP at ng NPA. Ayon sa mga balita dumarami ang namamatay sa mga sunud-sunod na ambus at labanan sa pagitan ng NPA at ng mga tropa ng armi sa iba't ibang dako ng bansa. Ayon sa PESANTE Buletin hindi interesado ang kasalukuyang pangulo sa usapang pangkapayapaan at sinusunod nito ang utos ng Amerika na lipulin ang MILF at ang NPA sa pamamagitan ng lakas ng militar at ng diumano'y pang-papaunlad.

ARROYO ORDERS AFP TO WIPE OUT NPA IN SAMAR/NEGROS (tags)

More clashes are expected between government soldiers and communist rebels following President Gloria Macapagal- Arroyo’s order for the military to wipe out guerrillas in Samar. Ms. Arroyo issued the order to the military at a visit to Samar last week before she went to her trip abroad. This was according to Lt. Col. Oscar Lasangue, head of the 3rd Civil Relations Group of the Armed Forces of the Philippines. In a phone interview Tuesday, Lasangue said Samar and Negros Island were priorities in the counterinsurgency campaign. He said the military’s job was to reduce rebel strength to allow the Philippine National Police to take over the fight against the communists. The communist New People’s Army, however, insisted on its continued strength in a statement posted on its website.

AFP officials are desperate in their military campaign in Negros (tags)

Military officials are desperate in their drive to destroy the New People's Army in Negros. Col Honorato de los Reyes of the 303rd Bde kag Lt Col Cesar Yano of 302nd Bde, Phil Army have also ordered their infantry battalions, Scout Ranger and Division Reconnisance Company Units to include as targets of their operations the civilians they alleged as "NPA supporters or NPAs" and the legal legitimate organizations of the people.

ignored tags synonyms top tags bottom tags