fix articles 335050, general mariano alvarez Los Angeles Indymedia : tag : general mariano alvarez

general mariano alvarez

Philippine Leftists launch election campaign to take on traditional politicians (tags)

At a one-day assembly of more than 500 delegates on November 28, the militant socialist Party of the Laboring Masses (PLM - Partido Lakas ng Masa) introduced its candidates for national elections scheduled for May 13 next year.

Pasistang Paglabag sa karapatang pantao, Lumulubha (tags)

Mariing kinokondena ngayon ng Alyansa-Pilipinas (AJLPP) ang patuloy na pasistang pananalanta ng mga berdugo ng rehimeng Arroyo nitong nakaraang dalawang linggo. Pinakatampok sa mga kasong nakalap ng AJLPP-Usa ay ang pagdukot at iligal na pagkulong sa isang progresibong pastor at lider-masa sa Laguna ng PNP o pambansang pulisya ng Pilipinas.

ignored tags synonyms top tags bottom tags