fix articles 326136, antonio ablon Los Angeles Indymedia : tag : antonio ablon

antonio ablon

Pananalanta ng pasistang estado, Nagpapatuloy (tags)

Nagpapatuloy ang pasistang pananalanta ng AFP sa buong Pilipinas. Ayon sa ulat ng AJLPP,walang puknat ang mga pamamaslang at iba pang abusong militar sa bansa. Isang lider magsasaka ang pinaslang sa Masbate at isang lider kabataang Moro ang pinatay sa Zamboanga Sibugay nitong Enero. Patuloy din ang harasment sa mga progresibo at panggigipit sa masang magsasaka sa kanayunan. Ayon pa rin sa ulat mula sa Pilipinas ay nagpapatuloy ang mga pagpataya mga lumalaban sa pamahalaan.

After Bishop’s murder: another IFI priest receives death threat (tags)

Fr. Antonio Ablon, a priest of the Iglesia Filipina Independiente (IFI) based in Cagayan de Oro, received the following text message yesterday October 6 at 4:45 pm: “Fr. Ablon, patay gani ang supreme bishop ikaw pa kaha i sample ka namo dinhi sa CDO” (Fr. Ablon, even the supreme bishop was killed, we will make you an example here in Cagayan de Oro) .

ignored tags synonyms top tags bottom tags