fix articles 321180, les miserables Los Angeles Indymedia : tag : les miserables

les miserables

ANG MGA MANUNULAT AT ARTISTA SA PANAHON NG GLOBALISASYON (tags)

Kailangang ipaalam sa madla na ang ugat ng mga ideya ng mga naghaharing uri na ipinapakalat ng mga binabayarn nilang mga alagad sa sining at panitikan ay naka-ugat sa kanilang pagnanais na panatiliin ang kaugalian ng kanilang uri.

A Legacy of Struggle: The Importance of Knowledge (tags)

The importance of a knowledge of history to understanding the present and to develop an appreciation for the sacrifices and accomplishments of the progressive people who preceded us.

Vive La Paix! Action at French Consulate Tomorrow (Thurs)at Noon (tags)

Bring flowers, tricouleurs, croissants, brie, mimes, dog eared copies of Les Miserables for a rally/ delegation at French Consulate Thurs. 2/20 12:15PM at 10990 Wishire Blvd(at Veteran.) Vive La Resistance! Vive Le Veto! Allons Enfants!

ignored tags synonyms top tags bottom tags