fix articles 308438, camp abubakar Los Angeles Indymedia : tag : camp abubakar

camp abubakar

The NDF reaffirms its commitment to the MILF and the Bangsamoro struggle for genuine self- (tags)

The PESANTE NEWS learned today through news sources from Mindanao that the National Democratic Front - Mindanao (NDF-Mindanao) shares with the Moro Islamic Liberation Front (MILF) in raising concern with regard to the capability and sincerity of the Government of the Republic of the Philippines (GRP), presently under Benigno "Noynoy" Aquino III, in undertaking peace negotiations as a venue to address the just demands of the Bangsamoro. The NDF spokesperson Jorge Madlos said " GRP would have the Moro as well as the Filipino people believe that credible talks under a favorable atmosphere for peace with the MILF would promptly resume after the Holy Ramadan, but all indicators point otherwise.

Rehimeng US-Arroyo, nanguupat at naghahanda ng Gyera sa Mindanao. (tags)

Patuloy na ipinakikita ng reaksyunaryong gubyerno, laluna ng rehimeng Arroyo, na hindi ito interesadong kamtin ang tunay na kapayapaan para sa mamamayang Moro. Ang tanging interes ng rehimen ay sumuko at magbaba ng armas ang MILF. Sa ngayon todo ang propaganda ng gobyerno kapwa laban sa NPA at sa MILF na ang diumano may sabwatan ang MILF sa Abu Sayaff at sa Jemmayah Islamiya. Anuman ang kahihinatnan ng paghahanda sa gyera ng gobyerno, gumagawa lamang ito ng gulo at sa huli magbabagsak ng mabigat na bato sa sariling paa nito kapag itinodo nito ang gyera laban sa mamamayan ng Mindanao.

NPA'S BEATEN BY 2010- AFP (tags)

Government forces are geared up to accomplish their mission to neutralize the communist New People’s Army (NPA) before President Arroyo ends her term by 2010, Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Gen. Hermogenes Esperon declared yesterday

ignored tags synonyms top tags bottom tags