fix articles 298474, campóo de enstring(13) "campóo de en" invalid name