fix articles 297507, chief leon panetta Los Angeles Indymedia : tag : chief leon panetta

chief leon panetta

9/11,Carl Levin,Senator Jane Harman International,Kuwait Securacom, Marvin Bush,Al Sabah (tags)

After all they are royalty,both Sheikh Sabah al Sabah of Kuwait and Queen Jane Harman of Venice, California,aren't they ? And now one of the Sheikh most loyal subjects and leader of the Kuwait orchestrated illegal Harman International NYSE pump and dump to defraud American small investors is dead.Just goes to show as that old saying goes dead men or dead subjects of the Sheikh can't tell tales.

Pagpalalaya kay Vagni, Pasikat ni Gloria; Itigl ang Gyera sa Mindanao (tags)

" Pag-gusto, magagawan ng paraan, pag-ayaw-maraming dahilan." Hindi naman pagtakhan ang mabilis na pagpapalaya sa diumano ay hostage ng mga bandidong Abu-Sayff kay Eugenio Vagni ng ICRC sa Sulu kahapon, Hulyo 11. Ang bihag na myembro ng Red Cross ay hostage ng mga rebelde sa loob ng mahigit na anim na buwan. Ang Sulu at karating nito ang diin ng Exercise Balikatan ng US at RP ganoon din ng malawakang anti-teroristang operasyon mula pa noong 2002. Para sa Pesante-USA, grupong pangkarapatang pantao at suporta sa magsasakang Pilipino sa US - ang pagkakapalaya kay Vagni ay pagpapasikat ng rehimeng US-Arroyo sa pagbisita ng CIA Chief Leon Panetta sa Maynila ngayong linggo. Hindi na mahalaga kung nagbayad sila ng milyon o anuman. Ngunit malinaw ang sabwatan ng AFP at ng mga grupong ito na nangugulo sa Mindanao.

ignored tags synonyms top tags bottom tags