fix articles 293051, 1972 pou├Ętestring(12) "1972 pou├Ęte" invalid name