fix articles 28723, joey javier Los Angeles Indymedia : tag : joey javier

joey javier

IPAGTANGGOL ANG MGA KARAPATANG PANTAO AT MANINDIGAN PARA SA KAPAYAPAAN (tags)

Matinding kinokondena ng Alliance-Philippines (AJLPP) ang mabangis na todo-gyera ng rehimeng US-Arroyo laban sa mga mamayang Pilipino sa halos lahat ng dako ng Pilipinas. Ayon sa mga tala mula sa Pilipinas na sinusubaybayan ng AJLPP, lubos na nakababahala para sa alyansang ito na nakabase sa Estados Unidos at sa mga organisasyong pangkarapatang pantao, simbahan at iba pang grupong internasyunalista sa Amerika, ang lalo pang bumabangis na pagsalakay ng rehimeng US-Arroyo sa masang Pilipino sa pagpasok ng 2007. Muli, nanawagan ang AJLPP sa komunidad Pilipino Amerikano sa Estados Unidos at iba pang nasyunalidad na tumulong sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa kapayapaan at pambansang dignidad. Dapat nilang pagibayuhin ang pagkilos para sa kapayapaan at karapatang pantao. Makakaasang mananatiling kaisa ng mamamayang Pilipino ng AJLPP para sa pagkilos tungo sa kapayapaan, pambansang kalayaan at katubusang panlipunan.

BUONG SIGASIG NA LABANAN ANG MGA PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO (tags)

Matinding kinokondena ng Alliance-Philippines (AJLPP) ang tumitinding mabangis na todo-gyera ng Rehimeng US-Arroyo laban sa mga mamayang Pilipino sa halos lahat ng dako ng Pilipinas. Muli, nanawagan ang AJLPP sa komunidad Pilipino Amerikano sa Estados Unidos at iba pang nasyunalidad na lalo pang paginayuihin ang kanilang pagtulong sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa kapayapaan at pambansang dignidad. Makakaasang mananatiling kaisa ng mamamayang Pilipino ng AJLPP para sa pagkilos tungo sa kapayapaan, pambansang kalayaan at katubusang panlipunan.

Pesante-USA Condems Killing of Youth leader in Cagayan (tags)

Cagayan, the northernmost province of Luzon has become a valley of death for activists as a 19-year-old youth leader became the third militant in a month to be killed in the province. Sangguniang Kabataan chair Nelson Asocena, a member of the youth group Anakbayan and the peasant group Kagimungan, was shot dead in an attack allegedly by six men in military uniform on Dec. 13 in Rizal, Cagayan. Pesante-USA vehemntly condemn the fascist terror Kiling. Asocena was the third militant leader to be killed in Cagayan within a month and the 802nd in the Philippines since 2001, based on records of the human rights group Karapatan. More than 800 activist, leaders, and ordinary members of people's organizations and their familes had been killed since 2001 when Arroyo assumed presidency in the Philippines.

STOP THE POLITICAL KILLINGS NOW! (tags)

Once more, with deep sadness, the Philippine Peasant Support Network (Pesante)-U.S.A vigorously condemns the November 27, 2006 murder of Anthony Licayo , president of Gunglo Dagiti Mannalon peasant association in Cabirauan, Gonzaga, Cagayan Valley.

Pesante-USA Support’s Cagayan Valley Peasant’s Struggle for Land and Freedom (tags)

--The Philippine Peasant Support Network (Pesante)-U.S.A vehemently condemned the despicable killing of the new Gunglo Dagiti Mannalon peasant association president Anthony Licayo last November 27 at Brgy. Cabirauan, Gonzaga, Cagayan, Licayo has just succeeded Joey Javier, the president of Gunglo was killed by military agents in Brgy, Bagunot,Cagayan. Licayo became the 791st victim of political killings perpetrated by the military throughout the Philippines under the US-Arroyo regime. Pesante is very much aware that the peasant associations led by the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) is taking the brunt of the fascist attacks by the US trained and directed Philippine military, police, its intelligence agencies and paramilitaries all over the country.

ignored tags synonyms top tags bottom tags