fix articles 26932, aurora province Los Angeles Indymedia : tag : aurora province

aurora province

Philippine CHR: We didn't clear the AFP in Melissa Roxas case (tags)

The Philippine Commission on Human Rights (CHR) said it did not clear the military in the human rights case of Filipino-American activist Melissa Roxas as accused by several militant organizations.

On abduction, illegal detention, and torture of the Filipino-American Melissa Roxas (tags)

Torture is torture. Torture is barbaric. Torture of anyone is human rights violation. Torture of an NPA commander, member, trainee or sympathizer is still a torture. Torture will not bring the truth. A person undergoing torture may admit to anything he or she being accused of.

KAMPANYA NG PAGPATAY SA PILIPINAS, LUMALALA AT NAGPAPATULOY PA. (tags)

Sa kabila ng diumano’y komperensya na ipinatawag ng Korte Suprema para harapin ang usapin ng mga ekstrahudisyal na pamamaslang , nagpatuloy ang mga magkasunod na pagpatay sa mga lider ng Anakpawis sa Tacloban City at Compostela Valley at iba pang panig ng Mindanao. Ayon sa mga ulat na tinipon ng AJLPP at Pesante-USA, naririto ang mga tala ng mga paglabag sa karapatang pantao at pagpatay ng ginagawa ng AFP:

ignored tags synonyms top tags bottom tags