fix articles 26360, lupang Los Angeles Indymedia : tag : lupang

lupang

NEW BOOKS BY FILIPINO SCHOLAR E. SAN JUAN Jr. (tags)

U.S. based scholar E San Juan, Jr. published two recent books of interest to Filipinos, Fil-Americans and readers/speakers of Filipino, the national language of the Philippines dealing with African-American involvement in the Philippine revolution, OFWs, women's liberation, cultural politics in the Philippines, etc.

Panawagan sa Mamamayang Moro: Ipagpatuloy ang Diwang Mapanlaban, Biguin ang Atake ng USAR (tags)

Ngayon sa panahon ng Ramadan, hinihimok ng Moro Resistance and Liberation Organization ang mamamayang Moro na isabuhay ang ispiritu at panawagan ng Qur'an sa pagpapatupad ng tunay na kapayapaan at hustisya at paglaban sa pag-aapi at tiranya sa pamamagitan ng pag-igting ng pakikibaka para sa sariling pagpapasya at pagbigo sa atake ng rehimeng US-Arroyo.

ignored tags synonyms top tags bottom tags