fix articles 26106, pinoy weekly Los Angeles Indymedia : tag : pinoy weekly

pinoy weekly

Pagsisiyasat sa automated elections, iginigiit (tags)

Napagalaman ng PESANTE BULETIN kahapon, Hunyo 21, 2010 na kahit pa igiit ng COMELEC nasaradong usapin na ang kredibilidad ng nagdaang eleksyon, hindi nito maitanggi ang kabi-kabilang mga katanungan at pagdududa sa isinagawa nitong kauna-unahang automated o de-kompyuter na bilangan ng mga boto noong Mayo 10. Ayon pa rin sa PESANTE dahil sa ang pagiging lehitimo ng mga resulta nito, naging tampok sa mga usapin ang panghihimasok ng US sa proseso. Iba't ibang mga organisasyon at institusyon ang humihinging ipagpatuloy ang mga pagsisiyasat sa itinakbo ng automated na eleksyon.

Stop SLAPPing Filipino environmental defenders (tags)

-Green progressive watchdog Kalikasan People's Network for the Environment (Kalikasan PNE) today noted the rise of lawsuits against environmment advocates, warning that this could be a dangerous precedent by large mining firms and landowning families to stifle opposition to their interests. In a press conference held at Quezon City, Kalikasan PNE National Coordinator Clemente Bautista presented three case studies of non-government environmental advocates, including individuals and organizations, facing a variety of SLAPP lawsuits from foreign firms accused of engaging in environmental and anti-people practices in communities where they operate.

FILIPINO EDUCATOR ASSAILS ARROYO DICTATORSHIP IN THE PHILIPPINES (tags)

World-renowned Filipino educator Dr. Francisco Nemenzo, former president of the University of the Philippines and head of the coalition, LABAN NG MASA, urges the formation of a revolutionary transitional government to replace the corrupt, brutal and illegitimate Arroyo regime backed by Bush neocons and predatory corporate elite. The following article provides a background to Dr. Nemenzo's principled critique of U.S.-Arroyo State terrorism.

Panayam ng Pinoy Weekly kay Prof. Jose Ma. Sison (tags)

Kunwaring nagpapanukala ng general amnesty ang rehimen para palitawin na ito ay nasa mataas na posisyong moral at politikal. Sa katotohanan, ang rehimen ay imoral at kaaway ng sambayanang Pilipino dahil sa pagtataksil at pagkapapet sa imperyalista, korap at mapagsamanatala, malupit, nagpapairal ng terorismo ng estado at madugong mapanlabag sa mga karapatang tao. Ang pag-aasta ng rehimen na handang magbigay ng general amnesty ay isang anyo ng tusong paghahanda sa implementasyon ng Human Security Act o Anti-Terror Law. Parang sinasabi ni Ermita bilang Torquemada ng Anti-Terrorist Council na dapat sumuko na lahat ng oposisyon sa rehimeng Arroyo bago ipataw sa kanila sila ang Anti-Terror Law.

ignored tags synonyms top tags bottom tags