fix articles 260281, sbc Los Angeles Indymedia : tag : sbc

sbc

Unilateral Ceasefire sa Albay idineklara ng SBC (tags)

Pormal na inililinaw ng Santos Binamera Command ang pagdedeklara ng makaisang panig na tigil putukan sa lalawigan ng Albay. Sa mga panahon ng matitinding kalamidad, palagian nang nagdedeklara ang New People’s Army ng suspensyon ng mga taktikal na opensiba upang bigyang-puwang ang pagsasagawa ng hukbong bayan at mga rebolusyonaryong organisasyong masa ng mga rescue operation. Sa kalagayan ding ito, pinapanawagan ng SBC ang paglahok ng mga organisasyon at mga nagmamalasakit nating kababayan na magbigay-tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Unilateral Ceasefire sa Albay idineklara ng SBC

Wireless World: SBC and remaking AT&T (tags)

A story about the merger of SBC and AT&T.

100,000 strikers force SBC to pick up phone (tags)

CHICAGO – Phone giant SBC Communications got the message when 100,000 workers in 13 states put down their headsets and tool belts to hit the streets, transmitting their own powerful message.

ignored tags synonyms top tags bottom tags