fix articles 24744, san agustin Los Angeles Indymedia : tag : san agustin

san agustin

LONG LIVE ANDRES BONIFACIO, FILIPINO REVOLUTIONARY (tags)

November 30 is the anniversary of the Philippine revolution against Spain led by Andres Bonifacio, the "supremo" organizer, theoretician and strategist. This essay seeks to explain the essence of his greatness.

Ang Sinungaling (tags)

“Ang bulaan o sinungaling ay kapatid ng magnanakaw.” Totoo ang kasabihang ito lalo na kung iisipin ang ginawang aklat ni Senador Juan Ponce-Enrile . ang mahigit sa 700 pahinang “Memoirs” para magbangong puri At ikampanya ang sarili at ang anak nitong tumatakbong senador sa susunod na taong eleksyon. May masidhing pagnanais na gumawa ng sariling kasaysayan, ipinasulat pa ni Enrile sa isang dating aktibista na sa akala niya ay may natitira pang bango, kay Nelson Navarro, dating tagapagsalita ng Movement for A Democratic Philippines (MDP) ang kanyang aklat na diumano ay kanyang sinulat ng mahigit sampung taon. Si Navarro din ang sumulat ng aklat tungkol kay Dr. Nemesio Prudente, dating pangulo ng PUP.

Nicaragua Sugar y Compañía Licorera (Grupo Pellas) distribuyen útiles escolares (tags)

Cada año, al inicio de clases, empresas del Grupo Pellas apoyan con material escolar a miles de niños

Venezuela Steps Up Aid Effort to Haiti, Questions U.S. Military Deployment (tags)

"A tanker with 225 000 barrels (worth approximately US$18 million) of diesel fuel and gasoline departed from Venezuela on Sunday. The Venezuela-Cuba initiated Bolivarian Alliance for the Peoples of our Americas (ALBA) fair trade bloc, which also includes Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Antigua and Barbados, and Saint Vincent and the Grenadines has also sent two ships carrying 4,761 metric tons of food aid. Speaking at the inauguration of the San Agustín cable car system in Caracas today, Chavez announced that another five ships loaded with food and medical supplies departed for Haiti yesterday, adding, “We have sent one or two Venezuelan soldiers to support and protect the safety of everyone there, but not to militarily occupy them as the U.S. intends to do.”

Militarisasyon sa kanayunan ng Pilipinas lalong tumitindi-AJLPP (tags)

Patuloy ang pamamaslang ng mga berdugo ni Arroyo sa mga lider-masa at tagasuporta ng progresibong kilusan. Nitong Disyembre, isang makamasang konsehal ng bayan ang binaril sa loob ng kanyang upisina sa Masbate. Sa Quezon at Surigao, biktima ng dislokasyon ang libu-libong mamamayan kabilang ang maraming bata dahil sa militarisasyon. Sa Compostela Valley, isang lider-manggagawa ang pinagbantaang papatayin. Samantala, dalawang pinaghihinalaang kadre ng Partido ang dinukot at tinortyur sa Nueva Ecija noong huling linggo ng Nobyembre.

3,000 lumikas sa Surigao (tags)

Napagalaman ngayon ng AJLPP na lumulubha ang mga paglabag sa karapatang pantao sa Mindanao lalong lalo na sa mga probnsya ng Surigao at Davao. Umaabot na sa halos 3,000 magsasaka an lumikas mula sa 12 komunidad ng Surigao de Sur habang nagpapatuloy ang mga operasyon militar ng mga pwersa ng Eastern Mindanao Comman laban sa Bagong Hukbong Bayan Ayon sa Karapatan-Surigao del Sur Chapter, aabutan na ng Pasko ang mga bakwit sa mga sentro ng ebakwasyon dahil sa mga operasyong militar sa mga bayan ng Lianga, San Agustin, San Miguel, Cagwait at Tago na nagsimula noon pang huling bahagi ng Oktubre.

May 9 Town Hall Meeting on Philippine Overseas Election Held in Los Angeles (tags)

Los Angeles—The first town hall meeting in Historic Filipinotown Los Angeles on the May 14 Philippine overseas voting was held last Wednesday, May 9 at 6;30 PM at the SIPA Multi-Purpose Hall, 3200 W. Temple St. The Historic Filipinotown hall meeting was attended by the Philippine consulate officials and a modest crowd of Filipino Americans. Consul General May Jo Aragon, Consuls Helen Barber and San Agustin who heads the overseas voting at the Los Angeles consulate. They clarified and answered many questions about overseas voting from the interested multi-ethnic crowd.

Convocatoria argentina (a Uruguay y todos los pueblos de América) (tags)

Diversas organizaciones sociales argentinas, entre las que se encuentran movimientos campesinos, estudiantiles, de trabajadores ocupados y desocupados (piqueteros), centros culturales, colectivos de comunicación, asambleas vecinales han lanzado una convocatoria al diálogo entre los pueblos de América, para unirse contra el saqueo y la contaminación del modelo extractivo de los recursos naturales, que consienten los gobernantes.

ignored tags synonyms top tags bottom tags