fix articles 22644, cuba friendship association Los Angeles Indymedia : tag : cuba friendship association

cuba friendship association

Rebolusyonaryong pagpupugay kay Navy Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos (tags)

Nagpupugay ang buong rebolusyonaryong kilusan kay retired Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos, masugid na anti-imperyalista at demokratang intelektwal, tapat na lingkod at aktibista para sa bayan, tunay na kawal at bayani ng rebolusyon at sambayanang Pilipino. Pumanaw si Ka Dan noong Hunyo 23 sa edad na 79 sa sakit na prostate cancer. Si Ka Dan ay nagsilbing maningning na halimbawa ng mga upisyal ng pasistang militar na tumatalikod at nagtatakwil sa imperyalismo, sa papet na reaksyunaryong estado at sa pasistang hukbo nito. Taos-puso niyang niyakap ang mga demokratiko at rebolusyonaryong simulain, lubusang pumanig sa rebolusyon at mamamayan, at puspusang lumahok sa kanilang pakikibaka. Huwaran siya sa katatagan sa prinsipyo, pagiging makatotohanan, masipag, pursigido, mapagkumbaba, at malapit sa mga kasama at sa mamamayan. Itinatanghal siya at pinararangalan ng sambayanang Pilipino.

Ka Dan, Captain Danilo Vizmanos, PN (Retired), 79 (tags)

The First Quarter Storm Network (FQSN)-USA pays tribute to retired Navy Captain Danilo “Ka Dan” Vizmanos, military officer turned political activist, who died Monday night (June 23) at the age of 79. Ka Dan Vizmanos had fought martial law and crusaded against the United States military bases in the Philippines, among other patriotic causes. A Philippine Navy captain, a graduate of the famous US Merchant Marine Academy and an expert in submarine warfare, he joined the national democratic movement, blazing a trail for others like him in the military to follow. Upon the declaration of martial law

Before Trillanes was Vizmanos, the ‘original rebel soldier’ (tags)

efore the likes of Antonio Trillanes IV, there was Danilo “Ka Dan” Vizmanos, the quintessential “young rebel officer” who fought against martial law and continues to wage the good fight. A retired Navy captain, Vizmanos resisted Ferdinand Marcos’ dictatorship despite torture, crusaded against US military bases on Philippine soil, and campaigned to terminate the RP-US Balikatan war games in the South. “Ka Dan is the original rebel soldier,” said Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) secretary general Renato Reyes Jr.

The Cuban Five: Mission against Terror and Hypocrisy (tags)

The allegation of «Conspiracy to gather and to transmit information on National Defense» is the technical charge, according to US criminal law (18USC & 794), commonly called «Conspiracy to commit espionage». It is without doubt the central topic of the legal process against five Cuban prisoners wrongly held in the United States...

CubaNews Commentary May 19, 2005 (tags)

May 19th is a very important date in world and Cuban history. Fighters for a better world who were born on this date include: Malcolm X, Ho Chi Minh, Lorraine Hansberry and Yuri Kochiyama.

ignored tags synonyms top tags bottom tags