fix articles 22643, ibon foundation Los Angeles Indymedia : tag : ibon foundation

ibon foundation

Philippines - NDFP says UN report on use of child combatants by NPA (tags)

MANILA – The National Democratic Front of the Philippines’ Special Office for the Protection of Children slammed the report released by the United Nations Special Representative for Children in Armed Conflict (SRCAC) which alleges that the its armed wing the New People’s Army (NPA) has been using and recruiting children.

Pagsisiyasat sa automated elections, iginigiit (tags)

Napagalaman ng PESANTE BULETIN kahapon, Hunyo 21, 2010 na kahit pa igiit ng COMELEC nasaradong usapin na ang kredibilidad ng nagdaang eleksyon, hindi nito maitanggi ang kabi-kabilang mga katanungan at pagdududa sa isinagawa nitong kauna-unahang automated o de-kompyuter na bilangan ng mga boto noong Mayo 10. Ayon pa rin sa PESANTE dahil sa ang pagiging lehitimo ng mga resulta nito, naging tampok sa mga usapin ang panghihimasok ng US sa proseso. Iba't ibang mga organisasyon at institusyon ang humihinging ipagpatuloy ang mga pagsisiyasat sa itinakbo ng automated na eleksyon.

Rebolusyonaryong pagpupugay kay Navy Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos (tags)

Nagpupugay ang buong rebolusyonaryong kilusan kay retired Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos, masugid na anti-imperyalista at demokratang intelektwal, tapat na lingkod at aktibista para sa bayan, tunay na kawal at bayani ng rebolusyon at sambayanang Pilipino. Pumanaw si Ka Dan noong Hunyo 23 sa edad na 79 sa sakit na prostate cancer. Si Ka Dan ay nagsilbing maningning na halimbawa ng mga upisyal ng pasistang militar na tumatalikod at nagtatakwil sa imperyalismo, sa papet na reaksyunaryong estado at sa pasistang hukbo nito. Taos-puso niyang niyakap ang mga demokratiko at rebolusyonaryong simulain, lubusang pumanig sa rebolusyon at mamamayan, at puspusang lumahok sa kanilang pakikibaka. Huwaran siya sa katatagan sa prinsipyo, pagiging makatotohanan, masipag, pursigido, mapagkumbaba, at malapit sa mga kasama at sa mamamayan. Itinatanghal siya at pinararangalan ng sambayanang Pilipino.

Ka Dan, Captain Danilo Vizmanos, PN (Retired), 79 (tags)

The First Quarter Storm Network (FQSN)-USA pays tribute to retired Navy Captain Danilo “Ka Dan” Vizmanos, military officer turned political activist, who died Monday night (June 23) at the age of 79. Ka Dan Vizmanos had fought martial law and crusaded against the United States military bases in the Philippines, among other patriotic causes. A Philippine Navy captain, a graduate of the famous US Merchant Marine Academy and an expert in submarine warfare, he joined the national democratic movement, blazing a trail for others like him in the military to follow. Upon the declaration of martial law

Before Trillanes was Vizmanos, the ‘original rebel soldier’ (tags)

efore the likes of Antonio Trillanes IV, there was Danilo “Ka Dan” Vizmanos, the quintessential “young rebel officer” who fought against martial law and continues to wage the good fight. A retired Navy captain, Vizmanos resisted Ferdinand Marcos’ dictatorship despite torture, crusaded against US military bases on Philippine soil, and campaigned to terminate the RP-US Balikatan war games in the South. “Ka Dan is the original rebel soldier,” said Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) secretary general Renato Reyes Jr.

ignored tags synonyms top tags bottom tags