fix articles 22618, merchant marine academy Los Angeles Indymedia : tag : merchant marine academy

merchant marine academy

Rebolusyonaryong pagpupugay kay Navy Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos (tags)

Nagpupugay ang buong rebolusyonaryong kilusan kay retired Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos, masugid na anti-imperyalista at demokratang intelektwal, tapat na lingkod at aktibista para sa bayan, tunay na kawal at bayani ng rebolusyon at sambayanang Pilipino. Pumanaw si Ka Dan noong Hunyo 23 sa edad na 79 sa sakit na prostate cancer. Si Ka Dan ay nagsilbing maningning na halimbawa ng mga upisyal ng pasistang militar na tumatalikod at nagtatakwil sa imperyalismo, sa papet na reaksyunaryong estado at sa pasistang hukbo nito. Taos-puso niyang niyakap ang mga demokratiko at rebolusyonaryong simulain, lubusang pumanig sa rebolusyon at mamamayan, at puspusang lumahok sa kanilang pakikibaka. Huwaran siya sa katatagan sa prinsipyo, pagiging makatotohanan, masipag, pursigido, mapagkumbaba, at malapit sa mga kasama at sa mamamayan. Itinatanghal siya at pinararangalan ng sambayanang Pilipino.

Ka Dan, Captain Danilo Vizmanos, PN (Retired), 79 (tags)

The First Quarter Storm Network (FQSN)-USA pays tribute to retired Navy Captain Danilo “Ka Dan” Vizmanos, military officer turned political activist, who died Monday night (June 23) at the age of 79. Ka Dan Vizmanos had fought martial law and crusaded against the United States military bases in the Philippines, among other patriotic causes. A Philippine Navy captain, a graduate of the famous US Merchant Marine Academy and an expert in submarine warfare, he joined the national democratic movement, blazing a trail for others like him in the military to follow. Upon the declaration of martial law

ignored tags synonyms top tags bottom tags