fix articles 22615, navy capt Los Angeles Indymedia : tag : navy capt

navy capt

Russia v. America on Syria (tags)

Syria

Nuclear Obama's "Vibrant Response" (tags)

These are the times that try men's souls. The summer soldier and the sunshine patriot will, in this crisis, shrink from the service of their country; but he that stands by it now deserves the love and thanks of man and woman. Tyranny, like hell not easily conquered. -- Patrick Henry, December 23, 1775

Rebolusyonaryong pagpupugay kay Navy Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos (tags)

Nagpupugay ang buong rebolusyonaryong kilusan kay retired Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos, masugid na anti-imperyalista at demokratang intelektwal, tapat na lingkod at aktibista para sa bayan, tunay na kawal at bayani ng rebolusyon at sambayanang Pilipino. Pumanaw si Ka Dan noong Hunyo 23 sa edad na 79 sa sakit na prostate cancer. Si Ka Dan ay nagsilbing maningning na halimbawa ng mga upisyal ng pasistang militar na tumatalikod at nagtatakwil sa imperyalismo, sa papet na reaksyunaryong estado at sa pasistang hukbo nito. Taos-puso niyang niyakap ang mga demokratiko at rebolusyonaryong simulain, lubusang pumanig sa rebolusyon at mamamayan, at puspusang lumahok sa kanilang pakikibaka. Huwaran siya sa katatagan sa prinsipyo, pagiging makatotohanan, masipag, pursigido, mapagkumbaba, at malapit sa mga kasama at sa mamamayan. Itinatanghal siya at pinararangalan ng sambayanang Pilipino.

New Details in Attack on American Spy Ship (tags)

An Israeli military court of inquiry later acknowledged that their naval headquarters knew at least three hours before the attack that the odd-looking ship 13 miles off the Sinai Peninsula, sprouting more than 40 antennas capable of receiving every kind of radio transmission, was "an electromagnetic audio-surveillance ship of the U.S. Navy," a floating electronic vacuum cleaner. The Israeli inquiry later concluded that that information had simply gotten lost, never passed along to the ground controllers who directed the air attack nor to the crews of the three Israeli torpedo boats who picked up where the air force left off, strafing the Liberty's decks with their machine guns and launching a torpedo that blew a 39-foot hole in its starboard side.

BREAKING: Graphic texts of Guantanamo detainees' stories released in court papers (tags)

BREAKING: Graphic texts of Guantanamo detainees' stories released in court papers - Warning: unimaginable tales of horror In a development the Bush administration had hoped to avoid, the stories of about 60 detainees imprisoned at Guantanamo Bay Naval Base have spilled out in court papers.

Military's officer corps: too political? (tags)

"There is a lot of dissension right now about the Iraq war plan, or lack of plan, within the uniformed community, both at leadership and rank and file levels. It may well be that more retired folks are speaking out because they feel that the uniformed folks cannot."

Captain Ward Boston Blows Lid off USS Liberty Cover-up (tags)

Ward Boston is right about Liberty attack

USS Liberty Cover-up (tags)

The USS Liberty, attacked by Israel, resurfaces on Washington

ignored tags synonyms top tags bottom tags