fix articles 221018, agosto Los Angeles Indymedia : tag : agosto

agosto

Miles de sonrisas gracias a la Responsabilidad Social de Nicaragua Sugar (Grupo Pellas) (tags)

Programa anual de atención buco-dental 2010 en comunidades del occidente del país

PAMAMASISTA NG REHIMENG-US ARROYO, LUMALALA (tags)

Patuloy na lumalala ang ang panggigipit at panunupil ng pasistang rehimeng Arroyo sa mamamayang Pilipino. Ayon sa ulat ng AJLPP mula sa iba’t-ibang panig ng Piipinas, Pinakatampok nitong Agosto ang pagmamanman at harasment sa tatlong upisyal ng Gabriela Network USA. Bagamat nakauwi na sa Amerika ang tatlong myembre ng Gabriela Network-USA, binatikos ni Kinatawan Liza Maza ang pangigipit ng estado sa isang talumpati sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, tatlong myembro rin ng Anakpawis ang dinukot sa Zamboanga del Sur habang pinag-iibayo ang panggigipit sa mamamayang Moro. Umabot na rin sa may 25,000 mamamayang Bangsa Moro sa isla ng Basilan at Sulu ang naging biktima ng pagpapalikas ng military dahil sa pinag-ibayong operasyong military ng AFP sa dalawang lugar. Mahigit na 100 sundalo na ng AFP at ng Abu Sayaff ang napatay sa sunud-sunod na labanan.

Conferencia Anual - Un Mundo Más Allá del Capitalismo -el Domingo, Agosto 26, 2005 (tags)

Una Conferencia Anual de Paz Para Crear Uniones Internacionales y Multirraciales 26 de Agosto, 2005 - el Domingo, Agosto 28, 2005. http://www.CommonUnityPeaceConference.org o http://www.awbc.lfhniivaaaa.info - Nadie será rechazado por falta de dinero. (A World Beyond Capitalism Conference- No One Will Be Turned Away For Lack of Funds.)

La autonomía indígena y el surgimiento de las Juntas de Buen Gobierno (tags)

Los días 8, 9 y 10 de agosto, el EZLN concretó la creación de cinco "Juntas de Buen gobierno" que agrupan alrededor de 30 municipios autónomos en el Estado de Chiapas. Con esta acción las comunidades zapatistas, que desde hace años sufren el acoso del ejército y los paramilitares...

Retransmision del nacimiento de los Caracoles Zapatistas (tags)

To 20-27 august, we diffused zapatistas speechs about Caracoles' birth at Oventik Chiapas (august 8-9)

ignored tags synonyms top tags bottom tags