fix articles 208002, nickel asia Los Angeles Indymedia : tag : nickel asia

nickel asia

Philippines: Lumads to AFP, NPA: Leave us alone (tags)

MANILA, Philippines — A group claiming to represent 33 lumad (indigenous people) tribes in Mindanao on Friday urged the military and the rebel group New People's Army (NPA) to stop dragging them into their conflict and to respect their human rights and ancestral domain.

MILITARISAYON SA MINDANAO, LUMULUBHA (tags)

Iniulat ngayon ng Pesante-USA, na ayon sa mga koresponsal nito, nagapapautloy ang brutal at todo-todong digma ang inilulunsad ngayon ng rehimeng US-Aquino laban sa mamamayan ng Mindanao. Ito ay alinsunod sa kontra-mamamayan at anti-nasyunal na programa nito na bigyang-laya ang pandarambong ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina, pagtotroso at komersyal na plantasyon sa likas na yaman ng isla. Ayon din sa mga nakalap na balita ng Pesante-USA na nakabase sa Los Angeles, mula Enero 2012, walang patumanggang pambobomba at pang-iistraping at iba pang paglabag sa karapatang-tao ang isinagawa na ng mga armadong galamay nito sa mga sibilyang komunidad.

ignored tags synonyms top tags bottom tags