fix articles 20649, andres bonifacio Los Angeles Indymedia : tag : andres bonifacio

andres bonifacio

Philippines - Why there is nothing Revolutionary about the call for a "Revolutionary Govt" (tags)

Statement of Dr. Walden Bello, National Chairman of Laban ng Masa (Fight of the Masses), Nov 30, 2017

Philippines: Erap Estrada endorses leftist leader Neri Colmenares for senator (tags)

MANILA, Philippines – Former President now Manila Mayor Joseph "Erap" Estrada on Wednesday, September 30, endorsed leftist congressman Neri Colmenares for Philippine senator in the 2016 elections.

Review of E San Juan's AMBIL (tags)

Filipino activist Karlo Mongaya reviews the avant-garde postconceptual writing of E San Juan Jr., and its critique of author-centered institutionalized expression in the neoliberal regime of Aquino in neocolonial Philippines.

LONG LIVE ANDRES BONIFACIO, FILIPINO REVOLUTIONARY (tags)

November 30 is the anniversary of the Philippine revolution against Spain led by Andres Bonifacio, the "supremo" organizer, theoretician and strategist. This essay seeks to explain the essence of his greatness.

REMEMBERING CARLOS BULOSAN (tags)

A re-assessment of Carlos Bulosan's life and works in the context of his birth anniversary this November and Filipino-American Month.

RE-VISITING CARLOS BULOSAN (tags)

Reviewing Carlos Bulosan's life and work in commemoration of his birth anniversary November 1911.

Philippines: 'Forward, Bayanihang Sosyalismo!' Popularising a socialism 'with local colour (tags)

The following is the English-language translation of a document on bayanihan socialism that was presented at the convention of the Philippines socialist party Partido Lakas ng Masa (Party of the Labouring Masses, PLM) in December, 2013.

Filipino Militant groups commemorate Bonifacio Day with mass protest (tags)

MANILA, Philippines—Various militant groups from the labor sector commemorated the 148th birth anniversary of Philippine national hero and revolutionary Andres Bonifacio Wednesday with mass protest action at the historic Don Chino Roces (formerly Mendiola) Bridge.

LONG LIVE THE 32 YEAR VICTORY OF THE SANDINISTA REVOLUTION OF 1979! (tags)

Today, July 19, 2011, the Alliance-Philippines (AJLPP) commemorates as it congratulates the revolutionary people of Nicaragua and the ruling FSLN party for the 32nd anniversary of the victory of the Nicaraguan Revolution on July 19, 1979. For the Alliance, the history Nicaragua is akin the history of the Philippines. A bloody history of foreign intervention. Both were under the Spanish colonialist and under the US occupation. The US marines occupied Nicaragua from 1912 to 1933,

JOSE RIZAL & PHILIPPINE INDEPENDENCE DAY (tags)

JUNE 12, marking the independence of the Philippines from the Spanish empire, would not have been realized without the martyrdom of countless Filipinos foremost of whom is Jose Rizal. Andres Bonifacio, the leader of the Katipunan rebellion, honored Rizal's memory by using his name as a shibboleth. But the neocolonial politicians today have only fulfilled Rizal's nightmare that the slaves of yesterday will be the tyrants of today. This essay pays homage to Rizal on the 150th anniversary of his birth.

LAKBAYAN 2010, PUMASOK NA SA NCR (tags)

Balita mula sa Manila, nakapasok na ang LAKBAYAN 2010s at militanteng nagmartsa sa pusod ng National Capial Region ayon sa PESANTE NEWS. Ayon pa sa PESANTE NEWS ,kahapon, Enero 20, dumating sa may south wing ng Alabang, Muntinglupa, Rizal ang grupong mula sa Timog Katagalugan, Visayas at Mindanao. Sinalubong sila ng kulang sa isang libong mga mamamayan ng NCR.

Filipino Workers Condemn Maguindanao Massacre (tags)

APL dares gov’t to severely punish brains, perpetrators of Maguindanao massacre

MABUHAY ANG ARAW NG PAGKATATAG NG KATIPUNAN! (tags)

Nagpupugay ang Kilusang Dekada 70, ang organisasyon ng mga aktibista sa Amerika sa araw ng pagkakatatag ng Katipunan, Hulyo 7, 1892- araw ng simula ng pambansang demokratikong rebolusyong ng lumang tipo 1896. Maalalang matapos ng ilang araw ng pagkakatatag ng repormistang La Liga Filipina ni Dr. Jose Rizal noong Hulyo 2 sa Maynila, dinakip ng mga awtoridad Espanol si Rizal at ipinatapon sa Dapitan, sa isla ng Mindanao. Dahil dito namatay ng kusa ang La Liga at ang pumalit na Liga De Compromisarios ni Mabini ay hindi na ring gumana. Sa halip na manahimik, si Andres Bonifacio, Deodato Arellano at Ladislao Diwa sila ay nagpasya na buuin ang Katipunan. Ang tatlong taong ito ay nagpasyang hindi na uubra ang mapayapang paraan at tanging armadong rebolusyon ang kinakailangan para mabago ang kaayusan at tapusin ang kolonyal na paghahari ng bayang Espana sa Pilipinas.

Bakit Hindi Dapat Ipagdiwang ang Marso 22 bilang AFP Day? (tags)

Bakit hindi dapat ipagdiwang ang Marso 22 bilang araw ng hukbong sandatahan ng Pilipinas o ng AFP? Una, ang araw na ito ay kaarawan ni Heneral Emilio Aguinaldo, Itinalaga ng araw na ito na anibersaryo ng AFP para parangalan ang heneral ng Cavite. Ito ay simbolo ng partiarkalismo at eletismo para sa iisang tao. Ito rin ang nagaganap ngayon dahilang AFP ay sumusumpa lamang ng katapatan nito sa iisang tao-kay Presidente Gloria Arroyo na simbolo ng tiraniya at pangungurakot sa modernong panahon. Ikalawa, bagamat ito ay simbolo ng pagtatagumpay ng grupong Magdalo noong 1897, ang sumunod ay ang pagkatalo ng hukbong rebolusyonaryo sa mga Kastila sa Kabite at lahat ng dako. Ito ay nang matapos nilang paslangin si Andres Bonifacio. Pagkatapos nito sila ay nagpatapon sa Hongkong sa halagang P 100,000 piso. Ayon ito sa kasunduan sa Biak na Bato.

"BALER'- A MOVIE FOR NEO-COLONIALISM (tags)

“Baler,” winner for best picture in the present Metro Manila Film Festival, is the first feature film made of the siege of Baler- the last Spanish outpost to surrender to revolutionary forces during the revolutionary war of 1896. The Siege of Baler was based on the diary Spanish Lt. Col. Martin Cerezo, commander of a garrison of Spanish soldiers in Baler, Tayabas( now called the Quezon province), during the Spanish occupation of the Philippines. By December 10, 1898, the Spanish-American War had already ended; Spanish forces in the Philippines, Cuba and elsewhere had already surrendered but the Spanish garrison in Baler didn’t know it. Their headquarters in Iloilo (the last capital of Spain in the Philippines to surrender), forgot to tell them. Katipuneros attacked the 57-man garrison and the Spaniards took shelter in the town church. Instead of rushing the church, the Filipino colonel decided to surround the church with his more superior forces and wait for the Spaniards to run out of food and is forced to surrender. He did not expect the tenacity and fighting spirit of the Spaniards. The siege lasted almost a year, exactly 338 days. Col. Martin Cerezo recounted in his diary the suffering of his soldiers inside the besieged church.

Ipagdiwang ang Ika-144 Taong Kaarawan ni Gat. Andres Bonifacio (tags)

Buong giting na ipagbubunyi ng Pesante-USA bilang nagtataguyod ng layunin ng mga magsasaka at anak-pawis na Pilipino sa Amerika, ng karapatang pangtao at kalikasan ang ika-144 na taong kaarawan ng dakilang proletaryo, Andres Bonifacio – tagaptatag ng Katipunan ngayong ika –30 ng Nobyembre 2007. Naging dramatiko ang pagdiriwang dahil sa araw ring ito noong 1964 itinatag ang Kabataang Makabayan(KM) na nagbandila ng bagong kilusang pampropaganda na naghawan ng landas sa armadong rebolusyon. Dramatiko rin ang protesta ng ginawa ng mga rebeldeng military na pinamumuan nina General Lim at Ltsg. Antonio Trilannes IV ang paglilitis at omukupa sa Manila Peninsula Hotel sa Makati City laban sa pangigipit ng administrasyong US-Gloria Macapagal-Arroyo.

Commemorate the 115th Year of the Founding of the Katipunan, Continue the Unfinished Revol (tags)

On July 7, 1892, three dedicated patriot, Andres Bonifacio, Teodoro Plata and Ladislao Diwa founded the Katipunan, the secret society of patriots in a hosue in Azcaraga Street in Manila. The Katipunan was organized after the Spanish authorities clamped down on the La Liga Filipina, founded by Jose Rizal and only lasted for several days until it was outlawed in July 2, 1892. By August 23, 1896, when the Spanish authorities discovered the organization, it has organized an undeground network of more than 30, 000 members all over the nation it was ready to launch the armed revolution against Spain. Today, we are not farther from the same unjust and repressive conditions under Spain. The US-Arroyo regime on July 15, 2007 will implement a new martial rule system under a law named Human Security Act or the Anti-Terror Law abhorred by the people.

ON THE 143rd BIRTH ANNIVERSARY OF ANDRES BONIFACIO AND THE 42nd ANNIVERSARY OF THE KM (tags)

Those of us who are from the Alliance for a Just and Lasting Peace in the Philippines (AJLPP) are especially proud to celebrate the 143rd birth anniversary of the great Supremo (Supreme Leader) Andres Bonifacio, the founder of the Katipunan, which ended over 300 years of Spanish colonial rule over the Philippines. On November 30, 1964, on his very 101st birthday, the organization of the Kabataang Makabayan (KM – Patriotic Youth), meanwhile, was founded. Subsequently, various other youth-student organizations and those in the community, such as the Samahang Demokratiko ng Kabataan (SDK), Katipunan ng Kabataang Demokratiko (KKD), Samahang Molabe (SM), Kamanyang and others, were also founded in different parts of the Philippines.

Pahayag ng AJLPP-USA Para Nobyembre 30, 2006 (tags)

Buong pagmamalaking ipinagdiriwang natin lalo ng Alyansa para Tunay at Pangmatagalang Kapayapaan sa Pilipinas (AJLPP)-USA ,ang ika 143 taong kaarawan ng dakilang Supremo Andres Bonifacio, ang tagapagtatatag ng Katipunan na tumapos sa mahigit sa 300 daang taong paghahari ng Kolonyalismong Espanya sa Pilipinas, Nobyembre 30, 1863. Eksaktong sa ika 101 taong ng kanyang kaarawan, itinatag naman ang organisasyong Kabataang Makabayan (KM) noong Nobyembre 30, 1964. Kasunod nito, nagtatag din ng iba’t-ibang organisasyong kabataan ang mga estudyante at kabataan at mga nasa komunidad tulad ng Samahang Demokratikong Kabataan (SDK), Katipunan ng Kabataang Demokratiko (KKD), Samahang Molabe (SM), Kamanyang at iba pa sa iba’t ibang panig ng Pilipinas. Mula noon, nag-iba na ang takbo ng kasaysayan. Mula sa mga maliit na aksyong masa, unti-unti ito ay lumaki at nagiging matutunog na pagkilos. Noong Oktubre 24, 1966 hanggang sa pagsiklab ang welga ng mga guro noong unang hati ng 1969 hanggang sa malakihang mga welgang estudyante na yumanig sa buong Pilipinas. Hanggang sa pumutok ang Sigwa ng Unang Kwarto noong Enero 1970.

Pahayag ng Pesante-USA hinggil sa Nakatakdang Paghuhukom sa Kaso ni “Nicole” sa Dis.4 (tags)

Ngunit wala ito sa bokabularyo ng mga reaksyunaryo ang pagmamahal sa bayan. Lalo na sa mga namununo sa pangkating pasistang US-Arroyo. Dahil sa ito ay walang pagsidlan sa kawalanghiyaan at ang taning layon ay ipagbili ang bayan sa pinakamalaking halaga na kanilang mahuhuthot. Kitang-kita ito sa kanilang pagtatangol sa Imperyalismong US at sa mga kawal ng Amerika na lumapastangan sa isang Pilipina noong Nobyembre 2005. Sa halip na kampihan at ipagtanggol ang Pilipina, nilait, halos ipinagbili at inalipusta pa nila ang pamilya ng nagsakdal at lantarang kumampi sa apat na lapastangan. Ngayon, kahit ang hustisya ay binabalam dahil sa paglilipat ng desisyon mula Nobyembre 27 tungo ng Disyembre 4. Lubhang pinanabaki nila ang sambayanan sa hatol na nakabitin.

PAHAYAG NG PESANTE SA PAGHUHUKOM SA KASO NI NICOLE (tags)

“Walang Pinakamahalaga sa isang Banda kundi ang Kalayaan” Ito ang pahayag ni Ho Chi Minh na nagging gabay ng lahat ng makabayang Byetnames sa kanilang pakikibaka laban sa mananakop na Pranses at Amerikano. “ Aling pag-ibig pa ang hiigit kaya, sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa sa sariling lupa, anung pag-ibig pa, wala na nga, wala.” Ito naman ang tula ni Andres Bonifacio na hanggang ngayon ay gumagabay sa mga makabayang Pilipino upang ipaglaban ang soberanya ng ating bayan. Ngunit wala ito sa bokabularyo ng mga reaksyunaryo lalo na sa mga namununo sa pangkating pasistang US-Arroyo. Dahil sa ito ay walang pagsidlan sa kawalanghiyaan at ang taning layon ay ipagbili ang bayan sa pinakamalaking halaga na kanilang mahuhuthot.

Commemorate August 23, 1896, the Cry of Pugad Lawin: The Start of the 1896 Revolution (tags)

There are limits to what the cedula and terrorist killings can accomplish in keeping the restive Filipino people cowed into submission. Aspiring Mini-Me Dictator Arroyo must realize that Dictator Marcos’ brazen terrorism and iron-fist rule did not last indefinitely. And like the Cry of August 23, 1896, the Filipino people will once again rise up and fight their oppressors. The Filipino people will finish the unfinished Philippine Revolution against US imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism until they become truly sovereign and free.

All out for April 10 National Mobilization (tags)

The Justice for Filipino American Veterans (JFAV), an alliance of veterans, community, youth and students organizations in southern California, commemorates the 64th year of the Fall of Bataan, April 9, 1942. It also calls for total and all out support for the April 10 national mobilization for full immigrants rights on April 10 and May 1.

Remember Bataan, Fight for Recognition, Justice and Equity! (tags)

The Justice for Filipino American Veterans (JFAV), an alliance of veterans, community, youth and students organizations in southern California, commemorates the 64th year of the Fall of Bataan, April 9, 1942 Today, we mark the Bataan Day. Why is it important to us? April 9 is a national holiday in the Philippines. Bataan became a byword in the United States because the United States Armed Forces in the Far East (USAFFFE) resisted the Japanese conquest of the Philippines and held their lines from December 10, 1942 until they were forced to surrender on April 9, 1942.

RIZAL IN THE U.S.A. (tags)

The anniversary of the death of the Philippines' national hero Jose Rizal this Dec. 30 affords us the occasion to reassess his work, particularly in the context of ongoing fierce class war in the Philippines between the oppressed, impoverished majority and the few privileged landlords and politicians bought by global capital. This is taking place at a time when the Philippines is being re-colonized by the U.S. as the world's imperialist hegemon. Would Rizal want the country partitioned to greedy transnational corporations and their national elites in the current terrorist war against peoples of color in particular? These reflections hope to provoke a re-thinking of what it means to be a Filipino with the Philippines in permanent crisis, using Rizal as a point of departure, especially in the light of its citizens becoming an embattled diaspora--more than ten million OFWs as exploited domestics and contract workers around the planet, while the country's rich natural resources, cultures and traditions are wasted by foreign profiteers of globalizing capital supported by local comprador parasites currently headed by the corrupt Arroyo regime. "O where is the hope of the motherland...."?

CARLOS BULOSAN TODAY (tags)

Self-educated at the Los Angeles Public Library in the Thirties, Carlos Bulosan, the militant Filipino writer and labor activist, died on September 11, 1956. His death anniversary last month provided the occasion for the Filipino community to celebrate his contribution to the revolutionary struggle of peoples everywhere for justice, dignity, and self-determination. Bulosan was part of the community of progressive Los Angeles-based intellectuals (Carey McWilliams, Sanora Babb, Louis Adamic, Ring Lardner Jr. and others) victimized by McCarthyism and fascist reaction. His example of resistance continues to inspire people of color everywhere.

ignored tags synonyms top tags bottom tags