fix articles 20378, presidential agrarian reform council Los Angeles Indymedia : tag : presidential agrarian reform council

presidential agrarian reform council

On Philippine President Aquino's Midterm Year (tags)

Deeper reforms needed to curb inequality

PLM statement on Philippine President's 100 days in office (tags)

Failure of Leadership Marks P-Noy’s 100 Days in Office President Noynoy Aquino’s first 100 days in office accentuated the problem we will be facing under the six-year term of the new administration: an incompetent leadership that lacks political will to carry through changes in the government and in society at large.

ILANTAD AT LABANAN ANG MONOPOLYONG AQUINO-COJUANCO SA LUPA. (tags)

Para sa PESANTE-USA, ang grupong nagtataguyod nginteres ng mga magsasaka sa Amerika ,ang kaso ng Hacienda Luisita ay sumisimbolo sa malakolonyal at malapyudal na sistemang gumagapos sa bansa sa pagkaatrasado at walang katapusang krisis. Ang Hacienda Luisita katulad ng mga malalaking asyenda sa Pilipinas at mga lupaing ari ng mga pamilyang asendero-kapitalista ay salaysay ng masidhing pagsasamantala at pang-aapi, maigting na makauring tunggalian atpakikibaka para sa matagal nang minimithing katarungang panlipunan. Katulad ng Hacienda San Antonio-Santa Isabel sa Isabela,Hacienda Looc sa Batangas, Legarda , Prieto( may-ari ng Inquirer at may monoployo sa media) San Roque North Triangle at Tuazon Estates sa syudad ng Maynila mismo ay patunay ng walang lubay na maniobra at pakana ng angkang asendero pang mapanatili ng kanilang monopolyo sa asyenda at hadlangan ang pamamahagi nito sa mgamagsasaka, manggagawang bukid at maralitang taga-lunsod.

ILANTAD AT LABANAN ANG MONOPOLYONG AQUINO-COJUANCO SA LUPA. (tags)

Para sa PESANTE-USA, ang grupong nagtataguyod nginteres ng mga magsasaka sa Amerika ,ang kaso ng Hacienda Luisita ay sumisimbolo sa malakolonyal at malapyudal na sistemang gumagapos sa bansa sa pagkaatrasado at walang katapusang krisis. Ang Hacienda Luisita katulad ng mga malalaking asyenda sa Pilipinas at mga lupaing ari ng mga pamilyang asendero-kapitalista ay salaysay ng masidhing pagsasamantala at pang-aapi, maigting na makauring tunggalian atpakikibaka para sa matagal nang minimithing katarungang panlipunan. Katulad ng Hacienda San Antonio-Santa Isabel sa Isabela,Hacienda Looc sa Batangas, Legarda , Prieto( may-ari ng Inquirer at may monoployo sa media) San Roque North Triangle at Tuazon Estates sa syudad ng Maynila mismo ay patunay ng walang lubay na maniobra at pakana ng angkang asendero pang mapanatili ng kanilang monopolyo sa asyenda at hadlangan ang pamamahagi nito sa mgamagsasaka, manggagawang bukid at maralitang taga-lunsod.

PESANTE BACKS HLI FARMERS AGAINST DISPLACEMENT (tags)

The Philippine Peasant Support Network (PESANTE)-USA support Hacienda Luisita farmers in their dispute as Cojuangco family's deadline for them to cultivate the lands,. Pesante is solidly behind the United Luisita Workers' Union (Ulwu) and Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (Ambala) who are beefing up its forces as they anticipate displacement measures of the Hacienda Luisita, Inc.

Landlordism in the Philippines :Hacienda Luisita as large as Makati and Pasig Cities combi (tags)

Pesante NEws reported today through a special report to the Inquirer Daily in the Philippines on a research that Hacienda Luisita is a 6,000-hectare property in Tarlac straddling Tarlac City and the towns of Concepcion and La Paz. It is as large as the cities of Makati (2,986 hectares) and Pasig (3,100 hectares) combined. Hacienda Luisita was originally part of the landholdings of the Compañia General de Tabacos de Filipinas, or Tabacalera. The estate was named after Luisa, wife of Don Antonio Lopez, who headed Tabacalera when it acquired the estate in 1882. It is now owned by the Aquino Family. Senator Benigno "Noynoy" Aquino is running for president this coming elections.

ignored tags synonyms top tags bottom tags