fix articles 20377, stock distribution option Los Angeles Indymedia : tag : stock distribution option

stock distribution option

Philippine agrarian reform: Powerful law, ineffectual bureaucracy (tags)

When the original CARP program that was passed under President Corazon Aquino was in danger of unraveling, the peasant movement came together and pushed the Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms, or CARPER, through Congress in 2009.

PHILIPPINES: Akbayan hails farmers’ triumph in Hacienda Luisita decision (tags)

Akbayan Party today congratulates the farmer-beneficiaries of Hacienda Luisita. The decision of the Supreme Court (SC) to order the total distribution of more than 6,000 hectares of Hacienda Luisita unequivocally validates the decades-long struggle of the farmers for agrarian reform. This also serves as an affirmation of the Comprehensive Agrarian Reform Program-Extension with Reforms (CARPER) and outright repudiation of the Stock Distribution Option (SDO).

ILANTAD AT LABANAN ANG MONOPOLYONG AQUINO-COJUANCO SA LUPA. (tags)

Para sa PESANTE-USA, ang grupong nagtataguyod nginteres ng mga magsasaka sa Amerika ,ang kaso ng Hacienda Luisita ay sumisimbolo sa malakolonyal at malapyudal na sistemang gumagapos sa bansa sa pagkaatrasado at walang katapusang krisis. Ang Hacienda Luisita katulad ng mga malalaking asyenda sa Pilipinas at mga lupaing ari ng mga pamilyang asendero-kapitalista ay salaysay ng masidhing pagsasamantala at pang-aapi, maigting na makauring tunggalian atpakikibaka para sa matagal nang minimithing katarungang panlipunan. Katulad ng Hacienda San Antonio-Santa Isabel sa Isabela,Hacienda Looc sa Batangas, Legarda , Prieto( may-ari ng Inquirer at may monoployo sa media) San Roque North Triangle at Tuazon Estates sa syudad ng Maynila mismo ay patunay ng walang lubay na maniobra at pakana ng angkang asendero pang mapanatili ng kanilang monopolyo sa asyenda at hadlangan ang pamamahagi nito sa mgamagsasaka, manggagawang bukid at maralitang taga-lunsod.

ILANTAD AT LABANAN ANG MONOPOLYONG AQUINO-COJUANCO SA LUPA. (tags)

Para sa PESANTE-USA, ang grupong nagtataguyod nginteres ng mga magsasaka sa Amerika ,ang kaso ng Hacienda Luisita ay sumisimbolo sa malakolonyal at malapyudal na sistemang gumagapos sa bansa sa pagkaatrasado at walang katapusang krisis. Ang Hacienda Luisita katulad ng mga malalaking asyenda sa Pilipinas at mga lupaing ari ng mga pamilyang asendero-kapitalista ay salaysay ng masidhing pagsasamantala at pang-aapi, maigting na makauring tunggalian atpakikibaka para sa matagal nang minimithing katarungang panlipunan. Katulad ng Hacienda San Antonio-Santa Isabel sa Isabela,Hacienda Looc sa Batangas, Legarda , Prieto( may-ari ng Inquirer at may monoployo sa media) San Roque North Triangle at Tuazon Estates sa syudad ng Maynila mismo ay patunay ng walang lubay na maniobra at pakana ng angkang asendero pang mapanatili ng kanilang monopolyo sa asyenda at hadlangan ang pamamahagi nito sa mgamagsasaka, manggagawang bukid at maralitang taga-lunsod.

Privilege speech of Anakpawis Rep. Rafael Mariano (tags)

Anginyo pong natutunghayan ngayon ay ang actual footage, bidyo-dokumentaryo, ng isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng pakikibaka ng uring magsasaka, ang Masaker sa Mendiola na naganap noong Enero 22, 1987. 23 taon na ang nakakaraan nagmartsa ang libu-libong magbubukid sa pangungana ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas upang igiit sa noo’y rehimen ng yumaong Pangulong Corazon Cojuangco-Aquino, na naluklok sa kapangyarihan sa pamamagitan ng aklasang bayan, ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. Tunay na reporma sa lupa na ang sentral na layunin at laman ay ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga nagbubungkal. Isang makatwiran, makabuluhan at makatarungang kahilingan ng mga magsasaka sa rehimeng Aquino. Ang kahilingang ito ay sinagot ng rehimen ng magkakasunod na lagitik ng gatilyo’t nagbabagang punglong ibinaon hindi lamang sa katawan ng mga magbubukid kundi maging sa kamalayan at kasaysayan ng kanilang pakikibaka. G. Speaker, mga kapwa kinatawan, labintatlong (13) magsasaka, sina

PESANTE BACKS HLI FARMERS AGAINST DISPLACEMENT (tags)

The Philippine Peasant Support Network (PESANTE)-USA support Hacienda Luisita farmers in their dispute as Cojuangco family's deadline for them to cultivate the lands,. Pesante is solidly behind the United Luisita Workers' Union (Ulwu) and Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (Ambala) who are beefing up its forces as they anticipate displacement measures of the Hacienda Luisita, Inc.

PESANTE CONDEMNS JR 19 OF PHILIPPINE CONGRESS (tags)

“Cats with gloves cannot catch mice” The Philippine Peasant Support Network (Pesante)-USA vehemently condemns the anti-peasant Joint Resolution No. 19. Passed by the Philippine Congress before it went to its Christmas season recess. Pesante-USA stands with and wholeheartedly support the walk-out of progressive party list members and their principled opposition to the landlord schemes. ( Below is the full text of the progressive party list statement) After more than twenty years of sham land reform we contemptuously called “BIGAY-BAWI”, the ruling clique of the US-Arroyo regime who are prime despotic landlords in their respective areas, consolidated their hold like the landlords of El Salvador and Colombia and really are counter-revolutionaries at heart.

ignored tags synonyms top tags bottom tags