fix articles 20288, cila esguerra Los Angeles Indymedia : tag : cila esguerra

cila esguerra

ELECTION FORUM and DEBATE IN PTOWN, A SUCCESS (tags)

Once more the Filipinotown community proved that they are united in spirit and action. The DEBATE SA PTOWN, an election forum and debate between representatives of presidential and vice-presidential candidates for the Philippine presidential elections on May 10, 2010 was held in the KAPISTAHAN Grill last April 21 in Historic Filipinotown, in the heart of Los Angeles. For two hours, people gathered from different political parties and witnessed the slugfest between the supporters of the candidateswhich was filled with laughters, standing ovations and clarifications in a very lively discussions. Jay Valencia and Linda Cross of the Villanueva camp, Terry Herrera of the Aquino campaign , Bobby Reyes of the Villar-Legarda at Eliseo Art Silva of the Teodoro and Errol Santos of the Binay for vice president groups traded barbs and political views for two hours cheered on and egged by their supporters in lively debate..

DEBATE SA PTOWN TAGUMPAY! (tags)

Kung may napatunayan ang BANTAY PILIPINAS: ito ay ang pagkakaisa ng Filipino American community sa paghahangad ng tunay at makabuluhang pagabago sa ating bansa. Noong gabi ng Abril 21, sa KAPISTAHAN Grill sa Historic Filipinotown sa pusod ng Los Angeles, nagtipon ang maraming tao para dingin at saksihan ang DEBATE sa PTOWN at sa loob ng halos dalawang oras, natigib ng sigla, palakpakan at masigabong talakayan ang KAPISTAHAN. Nagsagutan at magalang na nagtunggali sina, Jay Valencia at Linda Cross ng Villanueva camp, Terry Herrera ng Aquino campaign (na pumalit kay Manny Lopez na hindi nakarating sa debate) , Bobby Reyes ng Villar-Legarda at Eliseo Art Silva ng Teodoro at Errol Santos ng Binay for vice president groups sa loob ng isa at kalahating oras na palitang kuro at plataporma kung bakit karapatdapat ang kanilang kandidatong maihalal sa Mayo 10.

ignored tags synonyms top tags bottom tags