fix articles 20190, lucena city Los Angeles Indymedia : tag : lucena city

lucena city

Ceasefire violations by AFP/PNP cited in NDFP letter to GRP Panel (tags)

In a letter to GRP Negotiating Panel Chairperson Alexander Padilla dated 5 January 2011, Luis Jalandoni, NDFP Negotiating Panel Chairperson declared that his panel "has received reports and complaints of numerous ceasefire violations by the Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police" during the unilateral, concurrent and reciprocal ceasefire from December 16, 2010 to January 3, 2011.

CORRUPTION, DEFPRETRATION. LANDSLIDES. DEATH AND MEA CULPA (tags)

“The reasons for the degradation of our forests are corruption and our own shortcomings,” admitted Secretary Lito Atienza of Department of the Environment and Natural Resources (DENR) in a New Year message to his department personnel. A common knowledge among Filipinos, Atienza's admonishment, hardly created a ripple in Manila were ordinary citizens had almost but accepted corruption is an integral part of governance in the island nation.

IPAGTANGGOL ANG MGA KARAPATANG PANTAO AT MANINDIGAN PARA SA KAPAYAPAAN (tags)

Matinding kinokondena ng Alliance-Philippines (AJLPP) ang mabangis na todo-gyera ng rehimeng US-Arroyo laban sa mga mamayang Pilipino sa halos lahat ng dako ng Pilipinas. Ayon sa mga tala mula sa Pilipinas na sinusubaybayan ng AJLPP, lubos na nakababahala para sa alyansang ito na nakabase sa Estados Unidos at sa mga organisasyong pangkarapatang pantao, simbahan at iba pang grupong internasyunalista sa Amerika, ang lalo pang bumabangis na pagsalakay ng rehimeng US-Arroyo sa masang Pilipino sa pagpasok ng 2007. Muli, nanawagan ang AJLPP sa komunidad Pilipino Amerikano sa Estados Unidos at iba pang nasyunalidad na tumulong sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa kapayapaan at pambansang dignidad. Dapat nilang pagibayuhin ang pagkilos para sa kapayapaan at karapatang pantao. Makakaasang mananatiling kaisa ng mamamayang Pilipino ng AJLPP para sa pagkilos tungo sa kapayapaan, pambansang kalayaan at katubusang panlipunan.

Please Email, Phone or Write Today In Support Of Tortured Filipino Anarchists (tags)

Please take a minute to email, phone, fax, or write in support of The Sagada 11, young anarchists falsely accused of a Maoist guerilla attack and tortured in The Philippines. Today, November 17th is an international action day for them! A sample letter and contact details for officials follow this short description of the background to the case...

PATULOY ANG ATAKE NG REHIMENG-US ARROYO AT AFP SA MASA (tags)

Sa kabila ng pakunwaring mga pahayag ni Gloria Arroyo, walang tigil at di-maawat ang mga pamamaslang, pagdukot, tortyur, iligal na pag-aresto at detensyon at iba pang karumal-dumal na paglabag ng mga armadong galamay ng estado sa karapatang-tao ng mamamayan. Mahigpit na kinokondena at iginigiit ng Pesante-USA na dapat nang matigil ang amahas na pamamasista at terorismo ng estado. Lalo lamang pinagagalit ni GMA ang masa at hinuhukay ang sarili nitong libingan tulad ng nangyari kina Marcos at Estrada. Umabot na sa mahigit 755 ang pinaslang at may 188 ang nawawalang aktibista na hindi matagpuan. Papalubha ang mga paglabag sa karapatang pantao na malapit nang maungusan ni Gloria-Arroyo.ang pagiging garapal na pasista ni Marcos ayon sa Pesante-USA Patuloy Ang Atake ng Rehimeng US-Arroyo at AFP sa Masa: Tumitindi, Paglabag sa Karapatang-Tao

AFP beefs up anti-Red forces in Samar, Leyte (tags)

Pesante-USA reprinted the news of renewed AFP deployment of forces from Mindanao to areas in Luzon and the Visayas against the NPA. The new counter-insurgency campaign ordered by President Arroyo is reminicensce of the Marcos anti-NPA drive during martial law. Pesante condmens such gross militarization that will only result into more poltical killing that had reached more than 610 since 2001, hardship for the Filipino people and the perpetuatio of GMA into power.

ignored tags synonyms top tags bottom tags