fix articles 20189, camp nakar Los Angeles Indymedia : tag : camp nakar

camp nakar

AFP Award Medals to Torturers of Morong 43 (tags)

AJLPP NEWS sources learned today that Philippine Senators Pia Cayetano and Jamby Madrigal and other groups Tuesday cried foul over the awarding of Bronze Cross Medals to military officers involved in the controversial arrest and detention of 43 health workers attending a seminar in Morong, Rizal, early this month. “There’s something seriously wrong when a government institution commends its personnel for committing an illegal act,” said Cayetano in a statement.

Coup Rumors and N0 ElECTIONS in the Philippines (tags)

" Where there is smoke, there is fire" The Alliance Philippines (AJLPP) learned from news sources that after Malacanang made announced that there will be no martlal law in the Philippines" another ranking AFP general echoed the same statement. The Alliance express alarm over these statements. The same propaganda pervaded the Philippines before Marcos declared martial law in 1972. Lieutenant General Roland Detabali, current president of Philippine Military Academy (PMA) “Makatarungan” Class of 1978, defended his class from allegations that its members are plotting to keep President Gloria Macapagal-Arroyo in power beyond the end of her term in 2010.

PATULOY ANG ATAKE NG REHIMENG-US ARROYO AT AFP SA MASA (tags)

Sa kabila ng pakunwaring mga pahayag ni Gloria Arroyo, walang tigil at di-maawat ang mga pamamaslang, pagdukot, tortyur, iligal na pag-aresto at detensyon at iba pang karumal-dumal na paglabag ng mga armadong galamay ng estado sa karapatang-tao ng mamamayan. Mahigpit na kinokondena at iginigiit ng Pesante-USA na dapat nang matigil ang amahas na pamamasista at terorismo ng estado. Lalo lamang pinagagalit ni GMA ang masa at hinuhukay ang sarili nitong libingan tulad ng nangyari kina Marcos at Estrada. Umabot na sa mahigit 755 ang pinaslang at may 188 ang nawawalang aktibista na hindi matagpuan. Papalubha ang mga paglabag sa karapatang pantao na malapit nang maungusan ni Gloria-Arroyo.ang pagiging garapal na pasista ni Marcos ayon sa Pesante-USA Patuloy Ang Atake ng Rehimeng US-Arroyo at AFP sa Masa: Tumitindi, Paglabag sa Karapatang-Tao

AFP beefs up anti-Red forces in Samar, Leyte (tags)

Pesante-USA reprinted the news of renewed AFP deployment of forces from Mindanao to areas in Luzon and the Visayas against the NPA. The new counter-insurgency campaign ordered by President Arroyo is reminicensce of the Marcos anti-NPA drive during martial law. Pesante condmens such gross militarization that will only result into more poltical killing that had reached more than 610 since 2001, hardship for the Filipino people and the perpetuatio of GMA into power.

ignored tags synonyms top tags bottom tags