fix articles 20178, nemesio aquino Los Angeles Indymedia : tag : nemesio aquino

nemesio aquino

PATULOY ANG ATAKE NG REHIMENG-US ARROYO AT AFP SA MASA (tags)

Sa kabila ng pakunwaring mga pahayag ni Gloria Arroyo, walang tigil at di-maawat ang mga pamamaslang, pagdukot, tortyur, iligal na pag-aresto at detensyon at iba pang karumal-dumal na paglabag ng mga armadong galamay ng estado sa karapatang-tao ng mamamayan. Mahigpit na kinokondena at iginigiit ng Pesante-USA na dapat nang matigil ang amahas na pamamasista at terorismo ng estado. Lalo lamang pinagagalit ni GMA ang masa at hinuhukay ang sarili nitong libingan tulad ng nangyari kina Marcos at Estrada. Umabot na sa mahigit 755 ang pinaslang at may 188 ang nawawalang aktibista na hindi matagpuan. Papalubha ang mga paglabag sa karapatang pantao na malapit nang maungusan ni Gloria-Arroyo.ang pagiging garapal na pasista ni Marcos ayon sa Pesante-USA Patuloy Ang Atake ng Rehimeng US-Arroyo at AFP sa Masa: Tumitindi, Paglabag sa Karapatang-Tao

ANOTHER UNIONIST MURDERED IN THE PHILIPPINES (tags)

Another unionist was killed today in Southern Tagalog region. Nemesio Aquino, a worker of JAM Transit (formerly Tritran Bus Company), was shot dead by unidentified men when he just came out from the Bureau of Labor Relations office in Barangay Parian, Calamba City, Laguna at around 2:00 PM. The militant Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU) or Solidarity of Workers in Southern Tagalog expressed condemnation and alarming concern over the recent killing of a unionist.

ignored tags synonyms top tags bottom tags