fix articles 20017, sa pilipinas Los Angeles Indymedia : tag : sa pilipinas

sa pilipinas

SAGIP TULONG SA PILIPINAS RELIEF DRIVE, COLLECTION DAYS, SEPT.28-OCTOBER OCT.3 (tags)

Alliance-Philippines, Kabataang maka-Bayan, the ANSWER Coalition alongside many other Pilipino organizations, have teamed up with Search to Involve Pilipino to collect the much needed material for the relief efforts. The generous people at Team Pacquiao with there efforts titled "Operatin Metro Manila" will take a huge role in the organization of the relief efforts.

 Collection will happen through out the week at SIPA from 10am to 7pm.

Below are the material we are collecting...GMA NG PILIPINAS AT URIBE NG COLOMBIA, PAREHONG PAPET AT PASISTA (tags)

Kamakailan dumalaw sa Colombia si Gloria Macapagal-Arroyo mula sa pagdalo sa APEC meeting sa Peru. Mahalagang suriin ang sanhi ng pagdalaw ni Arroyo sa Colombia. Ito ay sa harap ng lumulubhang suliranin ng paglabag sa mga karapatang pantao sa Pilipinas at parehong naganap na malubhang labanan sa pagitan ng FARC( pwersang armado rebolusyonaryo ng Colombia) at ng gobyerno ng Colombia at ng NPA/MILF sa Pilipinas. Halos magkapareho ang dalawang pangulo ng dalawang bansa. Si Alvaro Uribe ng Colombia at PGMA ng Pilipinas. Mayroon lamang pagkakaiba ang dalawa sa mga sirkumstansya at kasaysayan ng pagkakaluklok sa kapangyarihan. Ngunit matingkad ang pagkakatulad ng dalawa. Pareho silang pasista at papet ng Imperyalismong Amerikano.

Ang Kahalagahan ng World Refugees Day Sa Pilipinas (tags)

Kasama ang Pesante sa paggunita ng World Refugees Day , June 20. Nangangamba ito sa pagdami ng internal refugees sa Pilipinas sa pagpapatindi ni GMA ng pasismo laban sa masang Pilipino

ignored tags synonyms top tags bottom tags