fix articles 19422, abusong militar iniulat Los Angeles Indymedia : tag : abusong militar iniulat

abusong militar iniulat

OPERASYONG MILITAR SA MINDANAO, LUMALALA (tags)

iulat ng Pesante-USA ang napabalitang malawakang operasyong militar sa Sulu at Davao, malawakang pagpapalikas pambubugbog at iligal na pang-aaresto ang tampok sa mga paglabag sa karapatang-tao noong buwan ng Abril.

ignored tags synonyms top tags bottom tags