fix articles 191830, ng mga manggagawa Los Angeles Indymedia : tag : ng mga manggagawa

ng mga manggagawa

Philippine Airline workers intensify protest actions (tags)

The Philippine Airlines Employees? Association (PALEA) today asserted that Philippine Airlines (PAL) President Jaime Bautista?s announcement that they no longer acknowledge Gerry Rivera and Bong Palad as union officers exposes union busting as the real aim of outsourcing. ?Truly a fish is caught by its mouth. Actually PAL is not just recognizing me and Palad as union officers but 62% of PALEA?s leadership and 70% of its membership who have been illegally lockout and terminated. Outsourcing thus is tantamount to union busting,? stated Gerry Rivera, PALEA president and vice chair of Partido ng Manggagawa (PM - Labor Party).

Union president Pinatay sa ambush sa Laguna (tags)

panayam ng PSN kay Arman Albarillo, Secretary General ng Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) -Southern Tagalog ang pagpatay kay IƱoza ay posibleng kagagawan na naman ng gobyerno para supilin ang karapatan ng mga manggagawa. "Ito ay isa na namang uri ng pananakot sa hanay ng mga manggagawa para mapagbigyan ang kagustuhan ng mga dayuhang kapitalista" dagdag pa ni Albarillo.

ignored tags synonyms top tags bottom tags